Kontrola narzędzi chirurgicznych

Strona główna/Wdrożenia na świecie/Służba Zdrowia/Kontrola narzędzi chirurgicznych

Właściwy nadzór nad narzędziami/instrumentami chirurgicznymi jest sprawą kluczową dla bezpieczeństwa i życia pacjentów. Nadzór ten łączy w sobie kilka aspektów – właściwe skompletowanie zestawu narzędzi potrzebnych do konkretnej operacji, szpitalupewnienie się, że właściwy zestaw trafił na salę operacyjną, sprawdzenie tuż przed zakończeniem operacji, czy wszystkie narzędzia zostały zebrane z pola operacyjnego, nadzorowanie czasu użytkowania instrumentów i kwestii związanych z ich czyszczeniem, konserwacją i sterylizacją.

Technologia RFID sprawdzi się we wszystkich tych zastosowaniach.

Oznakowanie każdego narzędzia tagiem UHF RFID zawierającym unikalny numer i użycie ręcznego terminala RFID umożliwi zautomatyzowanie wymienionych czynności, a co za tym idzie, mniejsze ryzyko wystąpienia błędu.

Prześledźmy działanie tego rozwiązania na rzeczywistym wdrożeniu.

narzedziaKlinika w Michigan przy użyciu technologii RFID zautomatyzowała kontrolowanie narzędzi i instrumentów chirurgicznych w trzech płaszczyznach: kompletacja narzędzi w pakiety operacyjne, kontrola narzędzi w polu operacyjnym, śledzenie czasu użytkowania narzędzi.

System składa się z pasywnych tagów UHF RFID, czytników ręcznych RFID i oprogramowania. Oprogramowanie umożliwia zarządzanie danym przesłanymi z czytnika, ale także powiązanie numeru ID taga ze zdjęciem danego narzędzia, nazwą producenta, numerem części i jego historią.

Do znakowania instrumentów użyto tagów Dot XXS i Dash XXS firmy Xerafy, bowiem tagi do znakowania narzędzi chirurgicznych muszą mieć niewielki rozmiar – nie mogą przeszkadzać w używaniu narzędzi i powinny być odporne na powtarzające się procesy mycia, konserwacji i sterylizacji w autoklawach. Dot XXS i Dash XXS spełniają wszystkie te warunki.

Każda operacja wymaga określonego zestawu narzędzi. Zanim zaimplementowano technologię RFID w klinice, trudno było odróżnić jeden spakowany pakiet narzędzi od drugiego. Wiele instrumentów wyglądało podobnie, a zapakowany zestaw był szczelnie owinięty – zatem trudno było stwierdzić, co w nim jest, i niewłaściwy zestaw mógł trafić na salę operacyjną.

Po wdrożeniu technologii RFID pracownik kliniki kompletuje pakiet narzędzi na operację, posługując się listą chirurg 2 narzędzi wprowadzoną do systemu przez lekarza. Po skompletowaniu zestawu pracownik przesuwa ręcznym czytnikiem RFID nad tacką, czytnik przesyła dane do komputera, umożliwiając sprawdzenie, czy pakiet jest prawidłowo skompletowany. Brakujące rzeczy podświetlają się na czerwono. Gotowy zestaw trafia na salę operacyjną.

Pracownicy sali także są wyposażeni w ręczny czytnik RFID i mogą zeskanować przyniesiony pakiet, żeby upewnić się, zanim operacja się rozpocznie, czy wszystkie instrumenty znajdują się w zestawie.

Narzędzie użyte podczas operacji jest zabierane z tacki pierwotnej i umieszczane na tacy z brudnymi narzędziami. Jeśli jakieś narzędzie upadnie na podłogę i narzędzie zapasowe znajdzie się na tacce, to wydarzenie to wprowadza się do bazy danych przy pomocy czytnika.

Zanim operacja się zakończy, pracownik kliniki odczytuje wszystkie tagi z tacki wyjściowej i z tacki z instrumentami używanymi. Oprogramowanie sprawdza, czy któregoś nie brakuje. Jeśli jakiegoś narzędzia brakuje, na ekranie wyświetla się powiadomienie ze zdjęciem brakującego instrumentu.

Tagi z narzędzi są czytane ponownie przed czyszczeniem i sterylizacją oraz po ich zakończeniu. Ten ostatni odczyt umożliwia stworzenie raportu o tym, które instrumenty zostały wysterylizowane i kiedy.

Technologii RFID używa się także do kontroli stanów pakietów narzędzi, którą wykonuje się trzy razy dziennie.

Technologia RFID w klinice jest wykorzystywana do podniesienia poprawności kompletowania pakietów, zredukowania przypadków zagubienia instrumentu i kontrolowania stanu dostępnych do użycia pakietów, ale planuje się jej wykorzystanie do śledzenia historii użytkowania oraz konserwacji i monitorowania czasu życia danego instrumentu.

W artykule wykorzystano publikację będącą własnością RFID Journal LLC.
Copyright RFID Journal LLC. Reprinted with permission. Tekst żródłowy.

Jesteś zainteresowany tym lub podobnym rozwiązaniem? Skontaktuj się z nami!

Kontakt

Poznaj inspirujące  wdrożenia RFID:

Load More Posts
2017-02-03T00:07:10+01:00