Technologia RFID w laboratorium

Aegis Sciences Corp. – laboratorium toksykologii sądowej i ochrony zdrowia – wdrożyło system RFID do monitorowania statusu próbek krwi i moczu.
Aegis składa się z czterech laboratoriów w Nashville, które zajmują się dziennie próbkami pochodzącymi od ponad 2,5 tys. osób, testując je pod kątem obecności leków, narkotyków i innych substancji. Każda próbka musi być przechowywana w kontrolowanej temperaturze i standardowo przenoszona z jednego urządzenia do analiz do kolejnego, zanim klient uzyska oczekiwane wyniki.
W laboratorium zwykle znajduje się od 10 tys. do 15 tys. próbek w danym czasie.laboratorium
Przed wdrożeniem systemu RFID Aegis Sciences Corp. śledziło każdą testowaną próbkę przy pomocy etykiet z kodami kreskowymi i pisanych ręcznie lub ręcznie wprowadzanych do komputera notatek. Status każdej próbki nie był jednak automatycznie śledzony, gdyż skanowanie kodów kreskowych w każdym miejscu, w którym dana próbka przechodziła przez jakieś procesy lub była przechowywana, było nierealne.
Kiedy klient dzwonił, aby poznać status próbki, pracownik obsługi klienta kontaktował się z pracownikiem laboratorium, który szedł poszukać próbki. Po jej odnalezieniu informował pracownika obsługi klienta o aktualnej lokalizacji próbki w laboratorium, a ten z kolei informował klienta. Procedura taka zajmowała dużo czasu, a pracownicy, zamiast zajmować się testami, szukali i aktualizowali status próbek.
W 2010 roku laboratorium Aegis Sciences Corp. zaczęło przyglądać się technologii RFID, która miała pomóc śledzić próbki automatycznie. Firma chciała przede wszystkim wiedzieć, w którym miejscu w laboratorium znajduje się próbka i jakie testy już przeszła.
Dzięki wiedzy, na jakim przyrządzie konkretna próbka jest lub była testowana, w systemie pojawiałaby się informacja, który proces został zakończony i kiedy można oczekiwać na zakończenie testów. Informacje o przyrządach, na których testowana jest próbka, umożliwiłyby także określenie, jak działa przyrząd – w oparciu o analizę liczby próbek, które zostały na nim przetestowane. Wiadomo byłoby też, jak często wykonuje się dane badanie.
Rozwiązanie, które firma zdecydowała się zastosować, składa się z etykiet RFID, czytników i anten RFID. Etykiety RFID są programowane i drukowane na drukarce Zebra Technologies. Kodowany w etykiecie unikalny numer ID jest łączony w systemie ze znakowaną próbką. Czytniki Impinj R220 i R420, do których podłączono anteny Times 7, są zainstalowane w różnych strefach w całym laboratorium. Te same czytniki i anteny znajdują się także w chłodniach, w których próbki są przechowywane. Natomiast na 125 przyrządach zainstalowano czytniki R220 i anteny Impinj Matchbox – anteny bliższego pola, aby precyzyjnie identyfikować próbkę przy danym przyrządzie.
speedway-revolution-fKażda próbka, która pojawia się w laboratorium, jest znakowana etykietą UHF RFID firmy Smartrac, zaprogramowaną unikalnym numerem ID przy pomocy drukarki Zebra. Numer ID jest zapisywany w bazie danych. Kiedy próbka jest umieszczana w chłodni, czytnik, który się tam znajduje, odczytuje numer ID z etykiety i aktualizuje informację o statusie próbki. Gdy próbka jest zabierana z chłodni, czytnik już nie „widzi” etykiety i wysyła aktualizację statusu do oprogramowania, że próbka została zabrana z chłodni. Za każdym razem, gdy próbka jest przenoszona z jednego przyrządu do kolejnego lub z jednej sekcji laboratorium do innej, czytniki RFID odczytują te wydarzenia i aktualizują informacje w bazie danych. Pracownicy laboratorium, którzy obsługują przyrządy, mogą zobaczyć historię każdej próbki, nad którą pracowali, i wiedzą, gdzie powinna zostać skierowana po zakończeniu testów na danym urządzeniu. Gdy klient dzwoni, aby dowiedzieć się o status próbki, pracownik laboratorium po prostu szuka numeru ID klienta w bazie danych i sprawdza, gdzie jest próbka, wie także, kiedy testy się zakończą.
Aegis zbiera także dane historyczne dotyczące własnej efektywności w określonym przedziale czasu i w konkretnych dniach, a także dane o efektywności operacji na danym przyrządzie. Jeśli np. jeden przyrząd wymaga dłuższego czasu, aby przeprowadzić testy, to oznacza, że może wymagać naprawy lub kontroli. matchbox-f
Dodatkowo system RFID oferuje długoterminowe prognozy, bazując na informacjach o szybkości obsługi próbek i danych z różnych okresów. Na ich podstawie można np. przewidywać, kiedy laboratorium będzie potrzebować mniej lub więcej pracowników do obsługi zleceń. System RFID pomaga także unikać błędów w procesach, przez które przechodzi próbka. Zanim go wdrożono, każdy pracownik zatwierdzający zakończenie procesów musiał sprawdzić krok po kroku ręcznie wprowadzone dane o wykonanej pracy. Z RFID wystarczy zalogować się na stronie i wszystkie informacje są dostępne automatycznie, a co więcej –oprogramowanie samo pilnuje kolejności procesów i alarmuje np. w sytuacji, jeśli konkretny test jest przewidziany dla próbki, a zostanie ona odczytana w niewłaściwej lokalizacji.
Wdrożenie systemu RFID przede wszystkim zmniejszyło czas, jaki pracownicy spędzali wcześniej na szukaniu próbek i ręcznym wprowadzaniu danych dotyczących procesu, który przechodziła próbka, oraz nakład pracy. To jedne z największych oszczędności, które odczuło laboratorium.
Automatyzacja procesu śledzenia próbek i skupienie się pracowników na pracy laboratoryjnej umożliwiło szybszą obsługę i zredukowało ilość błędów. Szybsza obsługa próbek i łatwo dostępna wiedza o ich statusie zwiększyły zadowolenie klientów i wzmocniły przewagę konkurencyjną firmy.

W artykule wykorzystano publikację będącą własnością RFID Journal LLC.
Copyright RFID Journal LLC. Reprinted with permission. Tekst źródłowy.

Jesteś zainteresowany tym lub podobnym rozwiązaniem? Skontaktuj się z nami!

Kontakt

Poznaj inspirujące  wdrożenia RFID:

Load More Posts
2017-02-02T23:11:21+01:00