Nadzór leków w szpitalu z użyciem systemu RFID

Strona główna/Wdrożenia na świecie/Służba Zdrowia/Nadzór leków w szpitalu z użyciem systemu RFID

Większość szpitali w Polsce i na świecie nie posiada kompleksowych rozwiązań dotyczących gospodarowania lekami. Nieefektywne zarządzanie lekami jest problemem występującym na każdym poziomie systemu opieki zdrowotnej i przyczynia się nie tylko do marnotrawienia pieniędzy przeznaczanych na leki, ale także pociąga za sobą ryzyko zagrożenia zdrowia, a nawet życia pacjentów. Właściwe gospodarowanie zasobem leków szpitalnych może przynieść wiele korzyści, m.in. zmniejszyć ilość zamawianych leków, skrócić czas pracy, który personel poświęca na czynności związane z uzupełnianiem leków, sprawdzaniem daty ważności itp., zmniejszyć marnotrawienie leków (pierwszy będzie użyty lek tracący ważność), zwiększyć kontrolę nad zapasami leków.
Automatyzacja zarządzania lekami jest możliwa dzięki wykorzystaniu technologii UHF RFID i coraz więcej szpitali decyduje się na to rozwiązanie.
Rady Children’s Hospital w San Diego to placówka oferująca 520 łóżek dla pacjentów, połączona ze Szkołą Medycyny Uniwersytetu Kalifornijskiego. Rady jest największym dziecięcym szpitalem w Kalifornii i obsługuje blisko 200 tys. dzieci rocznie. Szpital wprowadził rozwiązanie oparte na technologii UHF RFID, aby zautomatyzować proces zarządzania lekami używanymi przez anestezjologów.
Zarządzanie lekami, używanymi przez anestezjologów w czasie operacji, jest czasochłonne, jednak konieczne dla uzyskania pewności, że wszystkie leki pozostają dostępne w razie potrzeby.
Za każdym razem, kiedy anestezjolog zabiera lek z szafki anestezjologicznej i zużywa go, lek ten musi zostać uzupełniony. Standardowo kontrola nad takim procesem odbywa się wzrokowo, tzn. personel sprawdza, których leków brakuje, i monitoruje te leki, których data przydatności zbliża się ku końcowi.
lekiSzpital Rady szukał jednak rozwiązania automatycznego, które zapobiegłoby błędom, poprawiłoby zarządzanie stanami leków i zoptymalizowałoby czas pracy przeznaczany na te czynności. Kolejną sprawą była kwestia bezpieczeństwa – chodziło o pewność, że nigdy nie zaistnieje sytuacja, że niezbędne lekarstwo będzie niedostępne oraz że leki ze zbliżającą się datą utraty ważności zostaną łatwo zidentyfikowane i zużyte w pierwszej kolejności lub usunięte.
W czasie wdrożenia systemu RFID oznakowano tagami RFID 17 tys. leków, a także tace, na których leki umieszczane są w szafce. Całe rozwiązanie znalazło się w szafce anestezjologicznej, która została wyposażona w czytnik Impinj Speedway Revolution, komputer z ekranem i odpowiednie oprogramowanie. Czytnik wbudowany w szafkę jest także używany do programowania nowych tagów i potwierdzania właściwych leków na danej tacce. System dostarcza również danych o dacie ważności leku.
Gdy szpital otrzymuje leki, personel wprowadza każdą nazwę leku do oprogramowania i używa czytnika RFID, aby zaprogramować tag unikalnym numerem, który będzie połączony z danymi tego leku. Szpital znakuje także tacki, które są podzielone na trzy grupy. Każda grupa zawiera inny zestaw leków. Jeśli tacka zostanie napełniona nieprawidłowymi lekami, pracownik szybko zidentyfikuje problem na ekranie. Po operacji tacka wraca do apteki szpitalnej, pracownik umieszcza ją w szafce i zamyka drzwi, aby sprawdzić, czy czegoś brakuje. Czytnik odczytuje numery ID z wszystkich leków na tacce i wyświetla listę na ekranie, wskazując jednocześnie, których leków nie ma lub które wkrótce utracą ważność. Pracownik kompletuje brakujące leki, umieszcza je na tacce i wsuwa tackę do szafki do zatwierdzenia. Gdy odczyt tagów RFID potwierdzi prawidłowe wyposażenie tacki, zostanie określona jako gotowa do ponownego użycia. Czytnik z szafki służy też do odczytywania identyfikatora RFID pracownika i pracownik jest automatycznie łączony z wszystkimi operacjami, które są wykonywane.
System RFID sprawił, że personel szpitala pracuje bardziej efektywnie. W większości szpitali ręczna kontrola i uzupełnienie pojedynczej tacki trwa standardowo pół godziny, a nawet dłużej, z systemem RFID zajmuje to około pięciu minut. Przy czym system jest tak prosty, że pracownik po piętnastominutowym treningu może go używać.
Rozwiązanie RFID ma także pomóc w zredukowaniu niepotrzebnie dużych stanów leków. Kierownictwo otrzymuje dane o tym, które leki używane są najczęściej, a które wcale, co pozwala na bardziej optymalne ich zamawianie.

W artykule wykorzystano publikację będącą własnością RFID Journal LLC.
Copyright RFID Journal LLC. Reprinted with permission. Tekst źródłowy.

Jesteś zainteresowany tym lub podobnym rozwiązaniem? Skontaktuj się z nami!

Kontakt

Poznaj inspirujące  wdrożenia RFID:

Load More Posts
2017-02-02T23:25:16+01:00