System RTLS RFID w Air Canada Cargo

Strona główna/Wdrożenia na świecie/Transport/System RTLS RFID w Air Canada Cargo

Firma Air Canada to największy kanadyjski dostawca usług cargo. Większość jej klientów stanowią duże firmy towarowo-spedycyjne, a także przedsiębiorstwa, które wolą przesyłać swoje produkty szybszym transportem lotniczym zamiast wolnym lądowym.
Około 10 lat temu firma Franwell zaproponowała Air Canada Cargo wspólny eksperyment, wspierany przez University of Florida. Air Canada Cargo miała być wykorzystana jako żywe laboratorium do przetestowania funkcjonalności systemu radiowej identyfikacji, który śledziłby automatycznie ruchy przesyłek. cargo-3
Air Canada Cargo po kilku latach wspólnych badań i doświadczeń zdecydowała się wdrożyć system RFID w swoich placówkach. Z systemem RFID Air Canada Cargo planuje zwiększyć widzialność wysyłek, zredukować częstość występowania błędów ludzkich, poprawić wykorzystanie zasobów, lepiej wspierać inicjatywy e-commerce związane ze śledzeniem przyjęć, pakowaniem i wysyłką paczek na swoich stacjach na świecie.
Projekt rozpoczął się od instalacji portali RFID w trzech kluczowych lokalizacjach: w Montrealu, na London-Heathrow i we Frankfurcie. Oznakowane paczki były śledzone, gdy przechodziły przez te stacje. Czytniki przesyłały dane do centralnego serwera przez sieć Wi-Fi.
Wyniki zebrane z tych trzech stacji sprawiły, że firma zdecydowała się na rozszerzenie wdrożenia.
Uzyskane dane pokazały, że system RFID może zapewnić automatyczną widzialność statusu paczek, uwzględniając konkretny kontener, w który zostały załadowane do transportu.
cargo-2Tradycyjnie – bez systemu RFID – gdy Air Canada Cargo odbiera paczkę od spedytora, do paczki przylepiana jest etykieta z wydrukowaną informacją i kodem kresowym. Dane na etykiecie zawierają ośmiocyfrowy numer listu przewozowego i miejsce przeznaczenia paczki. Pracownicy mogą wizualnie sprawdzić etykietę na kolejnych stacjach, gdzie paczki sortuje się do załadunku na konkretne pojazdy i samoloty. W centrach firmy paczki umieszcza się w wielkich kontenerach znanych jako universal loading devices (ULD) albo na paletach. Pracownicy ręcznie wprowadzają dane o umieszczeniu paczki w danym kontenerze albo na konkretnej palecie.
Technologia RFID umożliwiła automatyzację procesu. Na pierwszej stacji, do której trafia paczka czy przesyłka, pracownicy drukują etykietę RFID ze zintegrowanym tagiem RFID Smartrac Frog. Jeśli nadawca przesyłki już owinął razem paczki na drewnianej palecie i identyfikuje je jako jedną przesyłkę – jest ona znakowana etykietą RFID jako jedna całość. Jeśli przesyłka składa się z wielu luźnych paczek, znakowana jest każda z nich. Unikalny numer ID zakodowany w tagu RFID z etykiety jest wiązany z numerem listu przewozowego wydrukowanym na etykiecie i z informacjami o wysyłce. Dane są zapisywane w oprogramowaniu, które przesyła je do oprogramowania zarządzającego Air Canada Cargo, używanego do planowania i śledzenia ruchów paczek. Kiedy paczka opuszcza jedno z centrów lub stację transferową i jest ładowana na pojazd lub samolot, przechodzi przez zamontowany na podłodze lub pod sufitem portal RFID znajdujący się w bramie załadunkowej. Portal odczytuje numery ID z tagów i aktualizuje oprogramowanie, wskazując, że paczka opuściła stację. Kiedy paczka wchodzi do kolejnej stacji transferowej, przechodzi przez kolejny portal RFID i jej status aktualizuje się automatycznie.
cargoW swoich pięciu centrach, ulokowanych na kluczowych lotniskach, Air Canada Cargo zainstalowała podsufitowe inteligentne anteny Echo A202, A200, A300 i A302 od View Technology, ze zintegrowanymi czytnikami RFID, które identyfikują paczki w obrębie danego centrum, a także określają ich lokalizację zgodnie ze strefami ustawionymi w oprogramowaniu. Jest to niezbędne, gdyż w centrach różne paczki są ładowane do jednego ULD, przeznaczonego do wysyłki do danej lokalizacji. Przesyłka często składa się z wielu małych paczek. Dzięki wiedzy, do którego kontenera zostały załadowane, firma może się upewnić, że wszystkie paczki należące do danej przesyłki znajdą się w tym samym samolocie lecącym do ich następnej stacji transportowej, nawet jeśli zostały załadowane do innych kontenerów lub na różne palety.
Podczas ładowania do ULD albo na palety pracownicy używają ręcznego czytnika RFID, aby wpisać numer ULD i strefę, w której jest ładowany. Gdy ULD zostaje napełniony, oprogramowanie przesyła zebrane dane do systemu zarządzającego, a ten generuje wydruk etykiety RFID, która jest przyczepiana do tego ULD i używana, aby śledzić jego ruchy w danym centrum.
Pracownicy używają też czytników ręcznych do zlokalizowania określonej paczki, np. w danej strefie, w kontenerze.
Air Canada Cargo testowała też inne sposoby używania technologii RFID, np. wykorzystanie czytników naręcznych w formie opaski noszonej przez pracowników pakujących. Czytniki z czujnikiem ruchu wykrywają, kiedy pracownik ładuje ULD, i zaczynają czytać numery ID z ładowanych paczek. Ten system może służyć jako alternatywa do systemu lokalizacji w czasie rzeczywistym (RTLS), zbudowanego w oparciu o anteny Echo.
Air Canada Cargo ma kolejne plany, jeśli chodzi o wykorzystanie technologii RFID, np. alarmowanie lokalnych menadżerów mailem lub smsem w przypadku wykrytych błędów, gdy paczka zostanie załadowana do kontenera, który jest przypisany do innej lokalizacji niż paczka.
Brakuje na razie całościowych badań o korzyściach odniesionych z wdrożenia systemu RFID, jako że wdrożenie nie zostało jeszcze ukończone.
Ponieważ pracownicy tradycyjnie używali długopisu i papieru, aby udokumentować załadowanie paczki do kontenera lub palety, i musieli wpisywać te dane ręcznie, system RFID na pewno zaoszczędzi ich czas. Firma spodziewa się więc większej efektywności pracy.
Podczas manualnych procesów pracownik wkładał pudełko do kontenera, zapisywał numer listu przewozowego wydrukowany na etykiecie i dopiero wówczas brał następny karton. Z systemem RFID po prostu wkłada pudełko do kontenera.
Każdy ręczny proces jest podatny na błędy, tymczasem technologia RFID automatycznie rejestruje każdy ruch, łączy go z oznakowanym obiektem i przechowuje te dane na serwerze, gdzie pracownicy mają do nich łatwy dostęp w razie potrzeby.
Zanim wdrożono system RFID, Air Canada Cargo dostarczała dane swoim klientom o statusie wysyłki, bazujące na ręcznych wpisach lub na skanowaniu kodów kreskowych. Z technologią RFID informacja będzie o wiele dokładniejsza, bowiem gdy tylko tag zostanie odczytany w centrum lub na stacji, informacja natychmiast zaktualizuje się w systemie i będzie dostępna dla klientów.
Większość technicznych instalacji w Air Canada Cargo miała miejsce w tym roku. Przed końcem roku 2017 firma ma zamiar zakończyć implementację we wszystkich swoich placówkach.

W artykule wykorzystano publikację będącą własnością RFID Journal LLC.
Copyright RFID Journal LLC. Reprinted with permission. Tekst źródłowy.

Jesteś zainteresowany tym lub podobnym rozwiązaniem? Skontaktuj się z nami!

Kontakt

Poznaj inspirujące  wdrożenia RFID:

Load More Posts
2017-08-25T12:26:07+02:00