Z RFID śledzą słupy i transformatory

Strona główna/Wdrożenia na świecie/Energetyka/Z RFID śledzą słupy i transformatory

Zarządzanie drewnianymi słupami, transformatorami oraz kablami, należącymi do firmy energetycznej, jest złożone i bardzo pracochłonne.

Śledzenie ruchów i stanów tak dużych i wartościowych zasobów zajmuje dużo czasu, angażuje wielu pracowników i kontrahentów. Podczas burz i prac porządkowych po burzach śledzenie zasobów może być jeszcze trudniejsze, ale jednocześnie istotniejsze, gdyż aktualna wiedza o stanie towaru jest kluczowa, aby poprowadzić zasilanie tam, gdzie zostało ono zerwane. masztyFirma Westar Energy w Kansas wdrożyła system RFID, aby śledzić słupy i transformatory. Dostawcy firmy mocują pasywne tagi UHF RFID do wszystkich słupów i transformatorów, a następnie wysyłają je do trzech składowisk firmy, w których bramach zainstalowano czytniki RFID.
Samochody firmy Westar i jej kontrahentów, które wjeżdżają i wyjeżdżają na teren składowiska, także mają przymocowane tagi RFID, więc Westar wie, kto zabiera słupy lub transformatory i kiedy są zwracane. Te dane razem z codzienną kontrolą stanów, wykonywaną przy pomocy ręcznego czytnika na każdym składowisku, dają firmie wiedzę o tym, jakie zasoby są dostępne w danym czasie i kiedy należy zamówić nowe. System oszczędza również czas pracy, który pracownicy wcześniej spędzali, licząc ręcznie zasoby na każdym składowisku lub dzwoniąc czy próbując zlokalizować konkretny przedmiot.
Firma Wester Energy to największy dostawca elektryczności w Kansas. Dostarcza prąd do około 690 000 gospodarstw domowych i firm w 55 hrabstwach. Ma 13 elektrowni i farm wiatrowych i zarządza 6300 milami linii transmisyjnych oraz 28 000 dystrybucyjnych. Firma ponad 10 lat temu zainteresowała się wykorzystaniem technologii RFID do śledzenia swoich zasobów, ale w tamtym okresie wymagane rozwiązanie było w ocenie firmy zbyt kosztowne. Firma powróciła do tematu cztery lata temu i zdecydowała się na rozwiązanie oferowane przez American RFID Solutions.
System RFID został zainstalowany w 2013 roku w trzech składowiskach firmy. W każdej lokalizacji przechowuje sięwestar setki słupów i transformatorów, które mogą być pobierane o każdej porze w dzień i w nocy, stosownie do potrzeb.
Zanim zainstalowano system RFID, Westar śledziła zasoby w ten sposób, że pracownicy i kontrahenci pobierający słupy i transformatory musieli ręcznie wypełnić formularz, gdy opuszczali składowisko, zaznaczając w nim kto, jakie zasoby i ile zabrał. Gdy oddawali zasoby, które nie zostały zużyte, wypełniali kolejny formularz.
Ręczne wypełnianie powodowało typowe problemy – formularze nie zawsze zawierały kompletną, prawdziwą i dokładną informację. Brakowało pewności co do stanów zasobów. Ręczne inwentaryzacje ze względu na swoją czasochłonność robiono raz w roku.
Od wdrożenia systemu RFID producenci wytwarzający słupy i transformatory dla Westar znakują je jeszcze przed wysłaniem do firmy. Do końca każdego słupa mocowany jest tag RFID firmy XtremeRFID, natomiast do każdego transformatora tag Metalcraft w obudowie, przyczepiony przy użyciu opaski zaciskowej, aby przywieszony mógł przesyłać dane do czytnika bez zakłóceń pochodzących od metalowego transformatora.
Wybór tagów był poprzedzony kilkumiesięcznymi testami pod kątem odporności na ciężkie warunki środowiska i transportu. Testowano też odczyty na bramie, aby znaleźć najlepszą lokalizację dla tagów i czytników.
Gdy testy zostały zakończone, American RFID zainstalowała czytniki FX9500 Zebra Technologies w każdej bramie, we wszystkich trzech lokalizacjach, z antenami po każdej stronie, aby określać, czy pojazd wjeżdża, czy wyjeżdża.
Każdy pojazd wjeżdżający na składowisko jest wyposażony w tag RFID w postaci etykiety, przymocowanej do przedniej szyby. Tag jest zakodowany unikalnym numerem ID, który jest powiązany z danym pojazdem i kontrahentem. Kiedy pusty samochód przejeżdża przez bramę, czytniki odczytują informację i przesyłają ją do systemu przy pomocy sieci Wi-Fi. Samochód jest następnie ładowany potrzebnymi słupami i transformatorami. Kierowca nadal musi wypełnić formularz dla celów odszkodowania. Gdy samochód wyjeżdża przez bramę, system RFID odczytuje to zdarzenie i określa, które obiekty zostały zabrane i przez jaki samochód.
Pracownicy Westar zbierają i wprowadzają do systemu firmowego formularze wypełnione przez kierowców. Każdego dnia porównują dane o stanach z systemu ręcznego i systemu RFID. Jeśli odkryją nieprawidłowości, przechodzą przez składowisko z terminalem MC3190-Z, odczytując tagi RFID ze wszystkich znajdujących się na nim słupów i transformatorów i w ten sposób aktualizują ich stany.
Dzięki systemowi RFID firma wie, kto i kiedy wziął jaki sprzęt. Może z wyprzedzeniem planować konieczne domówienia zasobów. Technologia RFID zredukowała koszty pracy dzięki większej efektywności pracowników. Daje także pewność, że stany słupów i transformatorów nie spadną poniżej wymaganego poziomu w każdej lokalizacji.

W artykule wykorzystano publikację będącą własnością RFID Journal LLC.
Copyright RFID Journal LLC. Reprinted with permission. Tekst źródłowy.

Jesteś zainteresowany tym lub podobnym rozwiązaniem? Skontaktuj się z nami!

Kontakt

Poznaj inspirujące  wdrożenia RFID:

Load More Posts
2017-02-02T22:36:14+01:00