RFID źródła zasilania

Strona główna/Wiedza ogólna/RFID źródła zasilania

W zależności od tego, czy posiadają własne źródło zasilania, wyróżniamy znaczniki RFID aktywne, semipasywne i pasywne. Tagi aktywne i semipasywne używają zewnętrznego źródła zasilania (np. baterii) do zasilania układu scalonego. Tagi aktywne używają baterii także do wysyłania fal radiowych do czytnika.

Aktywnych znaczników używa się zwykle do znakowania przedmiotów, które muszą być czytane na odległość ponad 35 metrów. Tag semipasywny do wysyłania sygnału używa mocy dostarczonej z czytnika. Dodatkowego źródła zasilania używa natomiast do innych funkcji, np. w tagach mierzących temperaturę bateria jest wykorzystywana do zasilania układów pomiarowych i rejestrujących dane pomiarów temperatury.

Źródłem energii tagów pasywnych jest fala elektromagnetyczna/radiowa, wytwarzana przez układ czytnik–antena, zatem odpowiadają swoim sygnałem dopiero na sygnał wywoławczy wysłany z czytnika. Kilka lat temu zasięgi odczytu tagów pasywnych były znacznie krótsze od zasięgów odczytu znaczników aktywnych – około 6 metrów, w tej chwili najnowsze tagi pasywne mają zasięg odczytu nawet ponad 30 metrów, np. tag do znakowania kontenerów Dura 3000.

Koszty produkcji tagów pasywnych są znacznie niższe, żywotność nie jest ograniczona baterią, znaczniki pasywne są więc tańsze i mogą być wykorzystane w większej ilości zastosowań, szczególnie w projektach, w których istotny jest stosunek ceny znakowanego obiektu do ceny znacznika.

Cena typowej etykiety pasywnej to 30-80 groszy.

Cena taga pasywnego w obudowie wynosi od trzech do kilkunastu złotych.

Natomiast cena taga semipasywnego, np. rejestrującego i monitorującego temperaturę, to około 150 złotych.

Jesteś zainteresowany rozwiązaniami RFID? Skontaktuj się z nami!

Kontakt

Poznaj kolejne inspirujące  wdrożenia RFID:

Load More Posts
2017-08-21T15:46:50+02:00