2500 czytników RFID w nowo budowanym szpitalu

Strona główna/Wdrożenia na świecie/Służba Zdrowia/2500 czytników RFID w nowo budowanym szpitalu

Technologia RFID UHF w szpitalu znacznie usprawnia jego funkcjonowanie. Budowany szpital będzie wyposażony w system RFID jeszcze zanim zacznie obsługiwać pacjentów.

Nowy Uniwersytecki Szpital w Danii ma być największym szpitalem w północnej Europie, mogącym obsłużyć rocznie 100 tys. pacjentów wewnętrznych i 900 tys. zewnętrznych. Szpital ma być w pełni zautomatyzowany, aby umożliwić zarządzanie ogromną ilością zasobów i osób w obiekcie. Automatyzacja ma być osiągnięta dzięki technologii RFID. Przymocowanie pasywnych tagów UHF RFID do sprzętu oraz wyposażenie pacjentów i personelu w tagi UHF RFID ma sprawić, że zarządzanie zasobami i ludźmi stanie się znacznie prostsze.

Szpital rozpoczął instalację RFID we wrześniu 2013 roku. Wdrożenie zakończy się w 2019 roku i obejmie 350 tys. oznakowanych zasobów i personelu. Tagi będą odczytywanednu przez 2500 czytników Zebra FX9500, do których zostaną podłączone anteny AN480. To będzie największa tego rodzaju instalacja RFID na świecie! System RFID ma zredukować ilość czasu, którą pracownicy spędzaliby na szukaniu zasobów, pacjentów i współpracowników. Umożliwi automatyczne alarmowanie, jeśli chodzi o serwisowanie, naprawy oraz wymianę sprzętu i urządzeń. RFID zadba także o bezpieczeństwo pacjentów – jeśli lokalizacja pacjenta będzie wskazywać, że coś zagraża jego bezpieczeństwu, system włączy alarm. Technologia RFID będzie także użyta do optymalizacji przepływu urządzeń i ludzi – dzięki analizie danych z miejsc, w których pojawiają się opóźnienia. Oczekuje się, że system ten pozwoli zredukować ilość strat, spowodowanych ginięciem i domawianiem nowych rzeczy, dzięki łatwiejszej lokalizacji potrzebnego sprzętu.

Instalacja systemu RFID została w tej chwili zakończona na obszarze przyjęć sprzętu i materiałów, w wewnętrznym centrum dystrybucji, w głównych korytarzach, w wybranych oddziałach i salach operacyjnych. Oznakowane środki trwałe zawierają 1000 łóżek, 74 wózki, 94 urządzenia medyczne, 7 tys. sztuk odzieży szpitalnej, telefony, laptopy, obrazy, rzeźby i inne zasoby.

Celem pierwszej części instalacji RFID było określenie realności wdrożenia RFID na tak wielką skalę. W trakcie tego etapu system śledził już oznakowane zasoby, które przemieszczały się pomiędzy obszarami szpitala, w których infrastruktura RFID była zainstalowana.

dnu-2Szpital zainstalował w całym obiekcie ekrany, których personel może używać, aby dowiedzieć się o lokalizacji danego sprzętu. W przyszłości będą one także wyświetlały status pacjentów. Dodatkowo niektórzy członkowie personelu są już wyposażeni w tagi RFID, mogą więc być łatwo odszukani albo przypisani do danej czynności, jeśli kierownictwo określi – patrząc na dane z systemu RFID – że istnieje potrzeba, aby dodatkowy pracownik pojawił się w gabinecie zabiegowym albo na oddziale.

Tagi RFID przymocuje się do sprzętu i łóżek, gdy tylko pojawiają się w strefie przyjęć. W czasie ich transportowania do centrum dystrybucji i korytarzami do określonych lokalizacji czytniki RFID tam zainstalowane odczytują tagi RFID i przypisują odczyty do określonych stref. Jeśli oznakowany sprzęt jest przemieszczany do innej strefy, status aktualizuje się na podstawie ostatniego odczytu. W pierwszej fazie projektu szpital używa pasywnych tagów i czytników UHF RFID do śledzenia sprzętu, urządzeń, wózków, łóżek i innych rzeczy związanych z obsługą pacjentów. Ma to na celu optymalizację dostępności i zminimalizowane ilości jednostek będących w użyciu. Kolejna faza będzie obejmowała śledzenie wszystkich pracowników szpitala, aby można było łatwo ich wezwać w razie potrzeby. Personel ma być lokalizowany z poszanowaniem zasad prywatności – dostępna będzie tylko bieżąca pozycja pracownika, bez dostępu do danych historycznych. Kolejnym krokiem ma być lokalizowanie pacjentów. W pierwszej fazie ze szczególnym uwzględnieniem pacjentów chorych na Alzheimera. Szpital używa 20 różnych modeli pasywnych tagów UHF RFID. Większość czytników RFID zainstalowano w przejściach w sposób typowy, z dwiema antenami, aby określić kierunek ruchu obiektu. Dane z systemu RFID mają być także wykorzystywane, żeby alarmować ekipę sprzątającą o konieczności sprzątnięcia sali operacyjnej po zakończonej operacji. Będą także używane do śledzenia narzędzi i sprzętu podlegającego sterylizacji – szczególnie takich narzędzi, które po sterylizacji można przechować tylko określoną ilość dni. Do zadań systemu RFID należeć będzie także informowanie personelu o pojawieniu się nowego sprzętu medycznego w obiekcie i jego dostępności w magazynie. Pozwoli to na efektywniejsze jego wykorzystanie. Technologia RFID już usprawniła, a jeszcze polepszy funkcjonowanie szpitala w wielu aspektach jego działalności. Być może z upływem czasu wszystkie nowo powstające szpitale będą wyposażone w system RFID, umożliwiając opiekę nad pacjentami na wyższym poziomie i efektywniejsze zarządzanie majątkiem szpitalnym

W artykule wykorzystano publikację będącą własnością RFID Journal LLC.
Copyright RFID Journal LLC. Reprinted with permission. Tekst źródłowy.

Jesteś zainteresowany tym lub podobnym rozwiązaniem? Skontaktuj się z nami!

Kontakt

Poznaj inspirujące  wdrożenia RFID:

Load More Posts
2017-02-02T23:41:25+01:00