Zarządzanie krwią i jej składnikami

Strona główna/Zastosowania RFID/Zarządzanie krwią i jej składnikami

Krew i jej składniki to niezastąpione i powszechnie używane środki lecznicze. W Polsce przetacza się rocznie około 1,5 mln jednostek krwi i jej składników.

krewRyzyko związane z wykorzystywaniem krwi i jej składników oraz ich ograniczone zasoby wymagają stworzenia skutecznego systemu, który będzie kontrolował procesy pozyskiwania, przetwarzania, magazynowania i wykorzystania krwi. Pacjenci powinni mieć pewność, że w przypadku zagrożenia zdrowia lub życia otrzymają niezwłocznie bezpieczną krew (przebadaną, właściwie przechowywaną), a dawcy muszą wiedzieć, że ich dar jest właściwie wykorzystywany.

Dyrektywy 2005/61/WE i 2002/98/WE nakładają m.in. obowiązek zapewnienia możliwości pełnego śledzenia losów krwi i jej składników – od krwiodawcy do biorcy i vice versa. Jednostki organizacyjne publicznej służby krwiodawstwa i podmioty lecznicze powinny wdrożyć system umożliwiający identyfikację każdej jednostki składnika krwi oraz jej ostatecznego przeznaczenia. System taki musi jednoznacznie identyfikować każdą niepowtarzalną donację i rodzaj składnika.

Śledzenie losów krwi oznacza zdolność śledzenia każdej jednostki krwi lub jej składnika w drodze od dawcy do miejsca przeznaczenia i odwrotnie. Technologia RFID jest najlepszym rozwiązaniem do osiągnięcia tych celów. Naklejenie na pojemnik z krwią (lub jej produktami) etykiety RFID unikalnie identyfikuje daną jednostkę krwi (przykładowe etykiety IQ 600, Silverline). Etykietę nakleja się na worek z krwią w momencie jej pobierania i ta jednostka krwi otrzymuje dzięki temu unikalny numer powiązany z wszystkimi informacjami w bazie danych, tj. danymi dawcy, datą pobrania, operatorem, miejscem pobrania, grupą krwi, ilością itp. Jedna etykieta może być używana na wszystkich etapach wędrówki jednostki krwi – w punkcie pobrań, centrum krwiodawstwa, w szpitalu – potrzebna jest tylko infrastruktura RFID, czyli co najmniej terminal RFID i dostęp do wspólnej bazy danych.

Taka automatyczna identyfikacja przynosi ogromne korzyści – przede wszystkich zwiększa widzialność zasobów krwi, a co za tym idzie, umożliwia:

  • lepsze gospodarowanie krwią – możliwość transportu pomiędzy potrzebującymi centrami, szpitalami;
  • lepszy dostęp do informacji o jej dostępności, posiadanych zapasach;
  • łatwiejsze zwroty niewykorzystanej krwi, np. w związku ze źle oszacowanym zapotrzebowaniem – zwrócona krew może być wykorzystana przez inny podmiot;
  • minimalizację utylizacji krwi związaną z jej przeterminowaniem;
  • dyskrecję – do mediów nie trafiają informacje o złym gospodarowaniu krwią, co skutkuje większym zaufaniem społecznym do instytucji krwiodawstwa (zatem więcej ludzi oddaje krew) i w konsekwencji większymi zapasami krwi oraz większym bezpieczeństwem pacjentów;
  • dokładną identyfikację i sprawdzenie danej jednostki krwi, co zwiększa bezpieczeństwo pacjentów, np. odczyt etykiety w szpitalu tuż przed użyciem krwi pozwala uzyskać pewność, że pacjent dostaje właściwą grupę krwi;
  • redukcję pomyłek dzięki automatyzacji procesów – gdy centrum krwiodawstwa otrzymuje zamówienie za szpitala, pracownik może łatwo zlokalizować potrzebne jednostki w magazynie i po zapakowaniu sprawdzić terminalem RFID, czy przesyłka jest właściwie skompletowana
2017-08-22T10:35:24+02:00