Technologia RFID w procesie produkcji

Strona główna/Zastosowania RFID/Produkcja/Technologia RFID w procesie produkcji

Kwestią szczególnie istotną w procesie produkcyjnym jest możliwość identyfikacji obiektów biorących udział w procesie produkcyjnym. Identyfikacja powinna być rzetelna i automatyczna, aby zwiększyć kontrolę nad procesami produkcyjnymi i zmniejszyć nakład pracy.
Specyficzne warunki produkcyjne – wysokie zapylenie, wysokie temperatury, obecność różnych substancji chemicznych, płynów – powodują, że kody kreskowe często nie nadają się do zastosowania w obszarze produkcyjnym.
Technologia RFID, posługująca się trwałymi znacznikami – odpornymi na warunki środowiskowe i wysokie temperatury, znacznikami, które mogą być odczytywane z odległości od kilku centymetrów do kilku metrów w dużej ilości i w tym samym czasie – stanowi doskonałe narzędzie umożliwiające identyfikacje nawet w trudnych warunkach.
drzwiAutomatyczna identyfikacja przy użyciu technologii RFID jest możliwa dzięki oznakowaniu każdego obiektu tagiem RFID, który ma zaprogramowany unikalny numer. Rozpoznawać i śledzić można zarówno obiekty wytwarzane w procesie produkcyjnym, jak i komponenty wchodzące w skład wytwarzanego produktu. Można także identyfikować narzędzia, maszyny i ich komponenty, które są wykorzystywane w procesie produkcyjnym.

Identyfikacja obiektu w procesie produkcyjnym umożliwia śledzenie i dokumentowanie każdego ruchu obiektu w procesie, co jest szczególnie istotne, gdy produkty są podobne, ale nie identyczne (np. Volvo – różne opcje personalizacji pojazdu), a także gdy potrzebna jest pewność, że produkt przeszedł przez określone etapy produkcyjne w określonej kolejności i został skontrolowany na wszystkich tych etapach (Audi – śledzenie nowo wyprodukowanych pojazdów w trakcie końcowych czynności montażowych i kontrolnych).
Identyfikacja produktu w procesie produkcyjnym pozwala także na automatyzację czynności na danym etapie produkcyjnym – np. odczyt znacznika z produktu może spowodować automatyczne przestawienie się maszyny tnącej tak, aby wycinała określony wzór przypisany do produktu (automatyzacja produkcji w fabryce drzwi).

produkcjaAutomatyczna identyfikacja narzędzi, urządzeń i pojemników wykorzystywanych w procesie produkcyjnym umożliwia ich łatwiejszą lokalizację, co poprawia gospodarowanie zasobami firmy i zwiększa produktywność – pracownik nie musi szukać potrzebnego narzędzia, urządzenia, a może skupić się na zadaniu.
Lepsza widzialność pozwala na efektywniejsze planowanie procesu produkcyjnego z uwzględnieniem dostępności potrzebnych w nim urządzeń. Szybka identyfikacja urządzeń zapobiega błędnemu przypisaniu narzędzi i urządzeń do procesu produkcyjnego nawet, jeśli wyglądają podobnie. Możliwa jest także analiza częstotliwości używania danego urządzenia, narzędzia, efektywniejsza kontrola na jego serwisowaniem. (śledzenie urządzeń w czasie produkcji, kontrola metalowych zbiorników AB Foods)

Identyfikacja komponentów wchodzących w skład produkowanego obiektu zapewnia optymalny ich przepływ (automatyzacja przyjęć i wydań z magazynu firmy na linię produkcyjną), obniża koszty pracy związane z zarządzaniem gospodarką materiałową i uzupełnianiem zapasów (brak konieczności ręcznego sprawdzania co i w jakiej ilości zostało zużyte, a co jest w magazynie), umożliwia terminowe uzupełnianie materiałów używanych przy produkcji, lepsze planowanie procesu produkcyjnego (dokładna wiedza o posiadanych zapasach).

Identyfikacja w tych wszystkich płaszczyznach znacznie zwiększa efektywność procesu produkcyjnego i obniża koszty pracy dzięki redukcji procesów manualnych takich jak: liczenie, sprawdzanie, szukanie, zmienianie ustawień maszyny.

2017-08-22T10:38:20+02:00