RFID Journal Awards – nagradzane kategorie

Strona główna/Wdrożenia na świecie/RFID Journal Awards – nagradzane kategorie

Nagrody RFID Journal (The RFID Journal Awards) zostały ufundowane, aby promować doskonałość w tworzeniu i użyciu technologii radiowej identyfikacji. Obecnie nagrody przyznaje się w ośmiu kategoriach:

Najlepsze wdrożenie RFID (Bestrfidaw RFID Implementation) – nagroda ta jest przyznawana firmie (końcowemu użytkownikowi), która zademonstrowała najlepsze wykorzystanie technologii RFID, usprawniając produkcję, procesy w łańcuchu dostaw lub operacje handlowe. Zwycięża firma, która najlepiej zaprezentuje użyteczność i korzyści ze stosowania RFID.

Najlepsze wykorzystanie RFID w celu ulepszenia produktu lub usługi (Best Use of RFID to Enhance a Product or Service) – nagroda ta jest przyznawana firmie, która najlepiej wykorzystała technologię RFID do ulepszenia istniejącego już produktu lub usługi.

Najbardziej innowacyjne użycie RFID (Most Innovative Use of RFID) – nagroda ta jest przyznawana firmie, która używa RFID w najbardziej nowatorski sposób. Zwycięża firma, która w najciekawszy sposób zademonstruje, jak w nowy lub niezwykły sposób używa RFID, aby rozwiązać jakiś problem biznesowy, ulepszyć obsługę klie
nta, zapewnić zwrot z inwestycji.

Najlepsze wdrożenie NFC (Best NFC Deployment) – nagroda jest przyznawana firmie, która zademonstruje najlepsze wykorzystanie technologii bliskiego zasięgu (Near Field Communication – NFC) dla konsumentów lub w innych zastosowaniach.

Zielona nagroda RFID (RFID Green Award) – nagroda przyznawana firmie, która zademonstruje najlepsze wykorzystanie technologii RFID dla poprawy stanu środowiska naturalnego.

Najlepsze wdrożenie Internetu Rzeczy (Best Internet of Things Deployment) – nagrodę tę przyznaje się firmie, która najlepiej wykorzystuje technologię Internetu Rzeczy do usprawnienia operacji biznesowych, ulepszenia produktu lub zwiększenia satysfakcji klienta. VII. Najlepszy nowy produkt (Best New Produkt, kiedyś: Best in Show) – zwycięzca tej nagrody jest wyłaniany przez grupę sędziów corocznie w czasie trwającej konferencji RFID Journal Live. Nagroda trafia do firmy, która na wystawie zaprezentuje najlepszy nowy produkt lub usługę RFID.

Nagroda szczególnego osiągnięcia (Special Achievement Award) – to nagroda przyznawana trzem osobom, które zasłużyły się technologii RFID.

W artykule wykorzystano publikację będącą własnością RFID Journal LLC.
Copyright RFID Journal LLC. Reprinted with permission. Tekst źródłowy.

Jesteś zainteresowany rozwiązaniami RFID? Skontaktuj się z nami!

Kontakt

Poznaj inspirujące  wdrożenia RFID:

Load More Posts
2017-02-02T23:33:59+01:00