Rehau śledzi zderzaki samochodowe

Strona główna/Wdrożenia na świecie/Motoryzacja/Rehau śledzi zderzaki samochodowe

Rosnąca konkurencja oraz wzrastające wymagania klientów wymagają zoptymalizowania procesów produkcyjnych. Do optymalizacji procesów potrzeba jest ich przejrzystość, którą zapewnia identyfikowalność.
Identyfikowalność oznacza możliwość ustalenia i prześledzenia każdego etapu procesu produkcyjnego, z automatycznie dokumentowaną historią każdej produkowanej części. Identyfikowalność upraszcza metody produkcyjne, pozwala uniknąć pomyłek i gwarantuje dobrą jakość produktów.
Najlepszą automatyczną identyfikację pojedynczego produktu w procesie produkcyjnym zapewnia technologia UHF RFID.
rehauDlatego niemiecka firma Rehau, zdecydowała się wdrożyć system radiowej identyfikacji do śledzenia zderzaków samochodowych, które produkuje w ośmiu fabrykach na świecie. Dzięki systemowi RFID firma zwiększyła efektywność procesów produkcyjnych, od formowania wtryskowego po ostateczną obróbkę, i może szybko identyfikować jakiekolwiek pojawiające się problemy związane z konkretnym zamówieniem.
Rehau to światowy producent zajmujący się przetwórstwem polimerów, wytwarzający produkty dla przemysłu motoryzacyjnego, budowlanego, meblowego. Wśród produktów firmy znajdują się m.in. zderzaki samochodowe.
Firma szukała rozwiązania, które pomoże monitorować lokalizację i status zderzaków w trakcie procesu produkcyjnego, na początku w jednej fabryce firmy, w Feuchtwangen.
Pierwsze testy objęły pojedynczą linię produkcyjną wytwarzającą zderzaki dla BMW. Firma Rehau sama zaprojektowała rozwiązanie, wybrała sprzęt i stworzyła oprogramowanie zintegrowane z systemem ERP.
Technologia RFID działała dobrze na jednej linii, więc firma zdecydowała się rozszerzyć wdrożenie na wszystkie linie produkujące zderzaki w Feuchtwangen.
Kolejnym krokiem miało być rozszerzenie wdrożenia na produkcję wszystkich zderzaków w pozostałych siedmiu fabrykach firmy. System miał mieć możliwość podłączania różnych typów czytników, zaawansowanego filtrowania danych i centralnego nimi zarządzania, zdecydowano się więc zatrudnić firmę zewnętrzną – noFilis – która miała dostarczyć sprzęt, oprogramowanie, montaż i wsparcie w trakcie działania systemu.
Rehau chciała śledzić lokalizację każdego zderzaka w trakcie przemieszczania przez różne fazy produkcyjne. Zanim wdrożono RFID, pracownik pracujący na danym stanowisku wzrokowo określał typ zderzaka i wpisywał następną stację obróbki. Było to trudne i zdarzały się błędy, gdyż fabryka produkuje rocznie milion zderzaków w różnych stylach, dla różnych klientów.
Wdrożenie systemu RFID objęło instalację aplikatora etykiet, wyposażonego w dekoder RFID, który automatycznierehau-2 przyczepiał etykietę UHF RFID Belt firmy Smartrac do wewnętrznej strony każdego zderzaka. Na poszczególnych stanowiskach malowania i obróbki zostały zainstalowane czytniki RFID.
Obecnie, gdy zderzak jest przemieszczany pomiędzy kolejnymi stanowiskami, czytnik z danego stanowiska odczytuje unikalny numer ID z etykiety, który został wcześniej połączony z typem i numerem seryjnym partii i informacjami klienta. Każdy odczyt taga na stanowisku powoduje aktualizację jego statusu w oprogramowaniu.
System RFID działa już we wszystkich fabrykach produkujących zderzaki: w Brake, Ingolstadt i Mosel w Niemczech, w Györ na Węgrzech, w Cullman w USA oraz w Port Elisabeth i East London w Południowej Afryce.
W każdej z tych lokalizacji instalacja jest podobna: etykiety są przyczepiane do zderzaka w fazie formowania wtryskowego, a czytniki instalowane w każdej stacji malowania i obróbki. Łącznie firma zainstalowała ponad 300 czytników w 8 fabrykach. W Europie są to czytniki Kathrein RRU4, a w Południowej Afryce i USA – Impinj Speedway Revolution.
Dzięki systemowi RFID firma wie, gdzie znajduje się każdy zderzak w procesie obróbki lub malowania, może zapobiegać błędom, które mogłyby się zdarzyć, jeśli np. identyfikacja danego produktu byłaby niewłaściwa lub praca niewłaściwie wykonana. Przejrzystość procesu umożliwia bowiem znalezienie osób odpowiedzialnych za powstałe rehau-3błędy. Jeśli okaże się, że zderzak ma zadrapania, oprogramowanie tworzy raport, przez które stacje przeszedł. Ponieważ każdy pracownik wpisuje swój numer ID, gdy rozpoczyna zmianę na danym stanowisku, system może też śledzić poszczególne osoby, które pracowały nad zderzakiem. Identyfikacja osób odpowiedzialnych za błędy zwiększa odpowiedzialność i pozwala firmie zaplanować np. dodatkowe szkolenia dla pracowników, by unikać błędów w przyszłości.
Kolejnym krokiem wdrożenia jest dodanie do działającego systemu ręcznych czytników RFID – do zarządzania wyjątkami produkcyjnymi oraz identyfikowania produktów w magazynie przed wysyłką do klientów.
Wielu klientów Rehau już używa technologii RFID do śledzenia własnych procesów produkcyjnych, więc firma zachęca ich do używania tagów już przyczepionych do zderzaków do własnych celów.
Rehau ma w planach rozszerzenie wdrożenia na śledzenie wysyłek zderzaków, a także skłonienie swoich dostawców do znakowania materiałów wysyłanych do Rehau tagami RFID.

W artykule wykorzystano publikację będącą własnością RFID Journal LLC.
Copyright RFID Journal LLC. Reprinted with permission. Tekst źródłowy.

Jesteś zainteresowany tym lub podobnym rozwiązaniem? Skontaktuj się z nami!

Kontakt

Poznaj inspirujące  wdrożenia RFID:

Load More Posts
2017-02-02T23:05:44+01:00