Prototypy Porsche – oznakowanie części

Strona główna/Wdrożenia na świecie/Motoryzacja/Prototypy Porsche – oznakowanie części

Niemiecki producent sportowych i luksusowych samochodów – firma Porsche – wprowadził technologię RFID, aby lepiej zarządzać badaniami i ruchem swoich prototypów. Inżynierowie Porsche pracują nad przyszłymi samochodami w centrum porscherozwoju firmy w Weissach. Każdy prototyp, zbudowany przy użyciu elementów zrobionych specjalnie dla tego nowego pojazdu, przechodzi serie testów sprawdzających, czy spełnia wymagania firmy dotyczące szybkości, osiągów i innych funkcji. Część testów przeprowadza się w laboratorium, a niektóre wymagają jazdy po drodze, na terenie i poza terenem firmy. Rozwój i testy nowego samochodu to skomplikowany proces, tym bardziej w Porsche, gdzie oczekuje się, że nowy samochód zaoferuje najnowsze i najlepsze osiągnięcia. Każdy nowy samochód jest testowany z kombinacjami setek elementów wyprodukowanych przez Porsche lub firmy współpracujące, zgodnie z wytycznymi inżynierów. Podczas każdego testu komponenty instaluje się w samochodzie, mierzy się jego osiągi, a badane części zastępuje następnymi, a wszystko po to, aby stworzyć jak najlepszy produkt. Śledzenie, które elementy są zainstalowane w prototypie podczas danego testu, wymagało zapisywania numerów seryjnych i innych szczegółów na papierze lub ręcznego wciągania ich do bazy danych razem z rezultatami testu. Czasem testujący personel nie był pewien, które części znajdują się w samochodzie i trzeba było wyciągać je z samochodu przechodzącego testy, aby zobaczyć zapisany na nich numer ID.

porsche 1System RFID umożliwił firmie Porsche automatyczne identyfikowanie i potwierdzanie, który dokładnie element jest instalowany w prototypie w całym ciągu licznych testów. Komponenty używane do budowy prototypu zostały oznakowane tagami UHF RFID, a każdy z nich posiada unikalny numer ID powiązany w bazie danych z informacjami dotyczącymi oznakowanej nim części. Po zakończeniu każdego testu pojazd przejeżdża przez portal RFID, który odczytuje tagi RFID i identyfikuje wszystkie elementy zainstalowane w samochodzie. Odczytane informacje o elementach prototypu łączą się z wynikami danego testu.

Portal RFID jest zbudowany z czytników i anten RFID oraz właściwego mu oprogramowania. Firma używa także ręcznego czytnika RFID Nordic ID Merlin Cross Dipole, aby potwierdzić ID taga z części, w razie gdyby nie został on odczytany w portalu. Duże zróżnicowane znakowanych elementów – filtry powietrza, poduszki powietrzne, rury wlotowe, katalizatory – spowodowało, że firma musiała wybrać różne typy tagów do ich oznakowania. Były to tagi m.in. firm Confidex i Smartrac. System RFID jest także używany, aby kontrolować pojazdy prototypowe. Kiedy prototypowy pojazd opuszcza teren firmy, jest bardzo istotne, aby można było zweryfikować, czy wyjazd jest autoryzowany i jak długo potrwa. W ten sposób Porsche chce obniżyć ryzyko sytuacji, że jakaś zewnętrzna firma zobaczy prototyp. Przed implementacją RFID wyjeżdżający prototypem kierowca przechodził przez długi proces wypełniania dokumentów i rozmów ze strażnikami przy bramie, aby ostatecznie uzyskać pozwolenie na wyjazd z firmy i jazdę po publicznych drogach. Teraz system działa automatycznie, bowiem każdy pojazd jest oznakowany tagiem RFID o unikalnym numerze ID umieszczonym jako nalepka na szybie. Gdy samochód zbliża się do bramy, czytnik RFID tam zainstalowany odczytuje numer ID taga z pojazdu. Oprogramowanie przesyła dane do oprogramowania zarządzającego. Jeśli pojazd ma zezwolenie na wyjazd, brama otwiera się, a czas wyjazdu ulega zapisaniu. Ten sam proces ma miejsce, gdy pojazd wraca. Dzięki temu wiadomo, jak długo prototyp znajdował się poza firmą. Porsche chciała także wiedzieć, kiedy pojazd opuszcza kryty parking i jeździ testowo po wewnętrznych drogach na terenie firmy. Po implementacji technologii RFID czytnik RFID, zamontowany przy każdym wyjeździe i wjeździe z parkingu, odczytuje numer z etykiety naklejonej na szybę, a oprogramowanie tworzy raport o tym, jak długo samochód znajdował się poza obszarem krytego parkingu. Wdrożenie technologii RFID umożliwiło firmie precyzyjniejszą kontrolę nad przeprowadzanymi testami poprzez wyeliminowanie ludzkich błędów i automatyzację odczytów, zaoszczędziło czas pracy zużywany na ręczne przeprowadzanie czynności i ręczne weryfikowane prawidłowości operacji. Zmniejszyło się także ryzyko odkrycia prototypu przez firmy konkurencyjne.

W artykule wykorzystano publikację będącą własnością RFID Journal LLC.
Copyright RFID Journal LLC. Reprinted with permission. Tekst źródowy.

Jesteś zainteresowany tym lub podobnym rozwiązaniem? Skontaktuj się z nami!

Kontakt

Poznaj inspirujące  wdrożenia RFID:

Load More Posts
2017-02-02T23:45:48+01:00