Dostępność podzespołów w przemyśle lotniczym

Strona główna/Wdrożenia na świecie/Produkcja/Dostępność podzespołów w przemyśle lotniczym

Nadzór nad małymi podzespołami, takimi jak elementy złączne (śruby, nakrętki, wkręty), używanymi w czasie produkcji, jest zadaniem, które wymaga wysiłku zarówno ze strony dostawcy, jak i producenta.

elementyCelem tego nadzoru jest uzyskanie pewności, że części te znajdą się na stanie wtedy, gdy będą potrzebne. W niektórych fabrykach dostawcy części wysyłają swoich pracowników, aby monitorować, co jest na stanie, a co będzie potrzebne, w innych to pracownicy fabryki robią okresowe kontrole stanów. W obu przypadkach procesy te polegają na wizualnej kontroli, połączonej czasem ze skanowaniem kodów kreskowych. Jest to działanie czasochłonne i może generować błędy skutkujące nieuzupełnieniem brakujących części na czas i opóźnieniami, a nawet zatrzymaniem produkcji.

Firma Supplier City Solutions (SCS), współpracująca z dostawcami i producentami w przemyśle lotniczym, rozwinęła opartą na RFID alternatywę dla ręcznych systemów kontroli. Rozwiązanie składa się ze specjalnych podwójnych kontenerów do przechowywania części. Gdy pojemnik na spodzie zostaje opróżniony, ten na górze otwiera się automatycznie, wrzucając drugą partię części do kontenera. Jednocześnie do systemu płynie zawiadomienie, że górny pojemnik kontenera wymaga ponownego napełnienia. Kontener jest wyposażony w dwa pasywne tagi UHF RFID – ALN-9640 Squiggle. Jeden z nich jest zabezpieczony osłoną chroniącą przed odczytem i zintegrowany z wizualnym wskaźnikiem w postaci czerwonego kawałka plastiku, który ma zwrócić uwagę pracownika kontrolującego stany. Opróżnienie spodniego pojemnika powoduje zwolnienie sprężyny – wskaźnik wyskakuje, a osłona taga odkrywa się, umożliwiając jego odczyt pracownikowi.
Unikalny numer ID zapisany w tagu jest powiązany z pojemnikiem, co pozwala na identyfikację części, która wymagascs uzupełnienia, i jej lokalizację. Drugi tag RFID został przymocowany do każdego kontenera w odległości około 10 centymetrów od osłoniętego taga. Ten tag ma za zadanie dostarczyć informacji, czy pracownik podczas kontroli nie pominął żadnego pojemnika. Pracownik wyposażony w ręczny terminal MC3190-Z przechodzi obok kontenerów, odczytując z nich tagi. Oprogramowanie sprawdza, czy jakiś kontener nie został pominięty, jeśli tak się stanie, uaktywnia się alarm nakazujący pracownikowi powrót i odczyt pominiętego kontenera. Jeśli oprócz taga kontrolnego odczytany zostanie tag RFID z flagi, wiadomo, że pojemnik w kontenerze wymaga uzupełnienia. Wtedy do dostawcy części jest wysyłana informacja o częściach, które wymagają uzupełnienia.

SCS oferuje także rozwiązanie do śledzenia kontenerów wypełnionych chemikaliami, klejami i innymi płynami. Do znakowania takich kontenerów jest używany tag ALN-9629 Square, zamknięty w plastikowej obudowie.

Dzięki odczytowi tagów na kontenerach użytkownik może nie tylko sprawdzić, co znajduje się w konkretnym kontenerze, ale także upewnić się, czy data przydatności nie została przekroczona. Bazując na informacjach o uzupełnianiu kontenerów częściami i substancjami, system RFID automatycznie identyfikuje, które części i jakie substancje zostały zużyte w czasie produkcji. Użytkownik może wykorzystać te informacje przy kolejnym planowaniu produkcji.

System pozwolił na redukcję czasu pracy spędzonego na ręcznym sprawdzaniu poziomu części w kontenerach. Ważniejsze jednak jest to, że system RFID zapobiega opóźnieniom w produkcji, spowodowanym brakiem części na stanie. Pomaga także w lepszym zarządzaniu częściami – firmy mają lepszy wgląd w to, kiedy kontenery wymagają napełniania, mogą więc dostosować ilość części i materiałów, które przechowują, do wymagań produkcji.

W artykule wykorzystano publikację będącą własnością RFID Journal LLC.
Copyright RFID Journal LLC. Reprinted with permission. Tekst źródłowy.

Jesteś zainteresowany tym lub podobnym rozwiązaniem? Skontaktuj się z nami!

Kontakt

Poznaj inspirujące  wdrożenia RFID:

Load More Posts
2017-02-02T23:32:26+01:00