Kontenery IBC pod ścisłym nadzorem

Strona główna/Wdrożenia na świecie/Transport/Kontenery IBC pod ścisłym nadzorem

Brytyjska Industrial Chemicals Limited jest kolejną firmą, która zdecydowała się wykorzystać system RFID UHF do kontroli stanu kontenerów, śledzenia wysyłek i zwrotów. ibcIndustrial Chemicals Limited (ICL) w sześciu fabrykach na terenie Wielkiej Brytanii produkuje chemikalia do rozpuszczania w wodzie, np. detergenty. Produkty wysyła do klientów w pojemnikach do ładunków masowych (ang. IBC – intermediate bulk container), które standardowo pozostawia u klienta do momentu opróżnienia. Kontener IBC to tysiąclitrowy zbiornik chroniony metalową ramą. Firma używa tych kontenerów od pięciu lat i ma ich w obiegu około 6 tys. sztuk, o łącznej wartości 500 tys. funtów. Zakup kontenerów IBC stanowił więc dla firmy znaczący wydatek. Transportowanie chemikaliów w Wielkiej Brytanii jest ściśle uregulowane prawnie. W 2011 roku, zgodnie z regulacjami prawnymi, ICL zaczął wysyłać chemikalia w kontenerach IBC. Wysyłka i ich powrót muszą być dokładnie monitorowane. Żaden pojemnik, który jest uszkodzony, przekroczył datę serwisowania lub jest zbyt stary, nie może zostać użyty. ibc i tagNa początku użytkowania kontenerów firma ICL przymocowała do każdego z nich plastikową etykietę z wydrukowanym numerem identyfikacyjnym, a pracownicy przed wysyłką ręcznie go spisywali. Każdy kontener przy wysyłce i po powrocie był identyfikowany wzrokowo na podstawie wydrukowanego numeru ID. Jeśli pracownicy dostrzegli jakieś uszkodzenie, musieli opróżnić kontener i napisać raport, w którym zamieszczali numer ID z etykiety kontenera. Proces ręczny zabierał czas, a etykiety często ulegały uszkodzeniu w środowisku, w którym je używano. Firma zdecydowała się więc na współpracę z CoreRFID i zastosowanie technologii RFID do usprawnienia procesu kontrolowania kontenerów.
Do metalowej ramy każdego kontenera przymocowano tag RFID w trwałej obudowie Omni-ID Exo 600.
Każdy tag zaprogramowano unikalnym numerem ID, połączonym z danymi dotyczącymi odpowiedniego kontenera, tj. numerem seryjnym, wagą, następną datą kontroli, departamentem, do którego należy. Wprowadzenie technologii RFID umożliwiło załodze dostęp do informacji o każdym kontenerze przy użyciu ręcznego czytnika RFID. Na ekranie czytnika mogą też na bieżąco wpisywać takie szczegóły, jak: data wysłania kontenera, jego powrót i raporty z uszkodzeń.
Po napełnieniu produktem dla konkretnego klienta kontener jest ładowany przy użyciu wózka widłowego na samochód dostawczy. Zanim samochód odjedzie, pracownik przy użyciu terminala RFID Atid AB700 wprowadza informacje o wysyłce: nazwę klienta i lokalizację, a następnie odczytuje tagi RFID. Oprogramowanie na terminalu porównuje numery ID kontenerów z danymi w bazie i alarmuje, jeśli któryś wymaga inspekcji, jest za stary lub był zgłoszony jako uszkodzony. Jeśli system nie wykrywa żadnych problemów, kierowca może zabrać kontenery do klienta. Na koniec dnia pracownik umieszcza czytnik ręczny w stacji dokującej. Zebrane dane są ładowane do oprogramowania firmy i status każdego kontenera aktualizuje się. Gdy pusty pojemnik wraca od klienta, pracownik przy użyciu terminala RFID odczytuje jego numer ID i widzi jego status, np. wymóg inspekcji. Jeśli zauważy jakieś uszkodzenie, robi zdjęcie przy użyciu aparatu wbudowanego w czytnik. Zdjęcie to jest przechowywane razem z numerem ID. Na koniec dnia informacja o uszkodzeniu jest przesyłana do oprogramowania, alarmując menadżera, że dany kontener wymaga naprawy lub usunięcia ze stanu, a także o konieczności obciążenia kosztami klienta. Pracownicy mają także dostęp do informacji o bieżącej lokalizacji kontenerów: czy znajdują się w firmie, czy u określonego klienta. Możliwe jest określenie, jak długo przebywają poza firmą i czy dopuszczalny czas nie został przekroczony – co może rodzić przypuszczenie, że pojemnik zaginął.

Technologia RFID umożliwiła firmie ICL efektywniejsze zarządzanie zasobami kontenerów dzięki ich lepszej widzialności. Zredukowała nakład pracy wymaganej przy operacjach ręcznych i błędy, które wynikały z ręcznego spisywania numerów. Technologia RFID pozwoliła także na pełniejszy nadzór nad utrzymaniem, stanem i cyklem życia kontenerów, co jest szczególnie istotne w obrocie niebezpiecznymi substancjami.

W artykule wykorzystano publikację będącą własnością CoreRFID

Jesteś zainteresowany tym lub podobnym rozwiązaniem? Skontaktuj się z nami!

Kontakt

Poznaj inspirujące  wdrożenia RFID:

Load More Posts
2017-02-02T23:31:07+01:00