Lokalizowanie wynajmowanych palet w JPR

Strona główna/Wdrożenia na świecie/Logistyka/Lokalizowanie wynajmowanych palet w JPR

Firma Japan Pallet Rental (JPR) wdrożyła system RFID, aby lokalizować wynajmowane palety w łańcuchu dostaw. Firmy wynajmujące palety, takie jak JPR, często borykają się z lokalizowaniem swoich zasobów. Niektóre z nich tracą około 20% palet każdego roku. Podczas typowej transakcji JPR wynajmuje palety klientowi, po czym każda paleta załadowana towarami klienta jest umieszczana tymczasowo w magazynie. Kiedy dana firma otrzymuje zamówienie na produkty, właściwa paleta trafia do centrum dystrybucji obsługiwanego przez sprzedawcę. Po rozładowaniu produktów palety wracają do centrum dystrybucji i tam są przechowywane do czasu, kiedy JPR je odbierze.

Gdy łańcuch dostaw stawał jprsię coraz bardziej złożony, trudniej było śledzić ruchy palet, a ryzyko, że paleta zaginie lub zostanie zwrócona później, niż powinna, zwiększało się. JPR często miał problem z odnalezieniem palt. Tymczasem jeśli palety nie były używane, to przekładało się to na wyższe koszty obsługi i firma musiała utrzymywać więcej dostępnych palet na składzie na wszelki wypadek, aby sprostać wymaganiom klientów. Aby rozwiązać te problemy, JPR zaczęła szukać niskonakładowej, efektywnej metody śledzenia palet i uznała, że radiowa identyfikacja przedmiotów to najlepsze rozwiązanie.

Obecnie każda paleta jest oznakowana tagiem UHF RFID, który ulega odczytaniu na bramce RFID za każdym razem, gdy jest wysyłana do klienta, kiedy wraca od klienta lub kiedy trafia do mycia. Dane odczytane z taga są przesyłane do oprogramowania, które zarządza lokalizacją palet. tag RFID JPR

Znając status palety w danym składzie, firma ma lepszą kontrolę nad zapasami palet i może łatwiej je przemieszczać, stosownie do potrzeb. Kierownictwo może monitorować, ile palet znajduje się akurat w czyszczeniu, a ile czeka gotowych do wynajęcia z konkretnego składu. Kolejne korzyści to redukcja strat palet i oszczędność kosztów. JPR negocjuje z klientami kwestię zainstalowania bramek RFID w ich siedzibach, aby firma mogła usprawnić odzyskiwanie pustych palet. Gdy system zostanie zainstalowany w większej ilości miejsc, JPR oczekuje, że zredukuje to straty palet spowodowane kradzieżami albo niewłaściwym ulokowaniem.

Zbierając dane o paletach, JPR może doradzić klientom, jak mogą bardziej efektywnie ich używać, gdyż ma większą wiedzę o tym, jak palety są przemieszczane lub gdzie są przechowywane.

W artykule wykorzystano publikację będącą własnością RFID Journal LLC.
Copyright RFID Journal LLC. Reprinted with permission. Tekst źródłowy.

Jesteś zainteresowany tym lub podobnym rozwiązaniem? Skontaktuj się z nami!

Kontakt

Poznaj inspirujące  wdrożenia RFID:

Load More Posts
2017-02-02T23:35:59+01:00