Łatwa identyfikacja wycofanych leków

Strona główna/Wdrożenia na świecie/Służba Zdrowia/Łatwa identyfikacja wycofanych leków

Amerykańska Agencja  Żywności i Leków wycofuje z obrotu do 375 leków rocznie. Znaczna część ogłoszonych wycofań powoduje konieczność podjęcia działań przez placówkę medyczną, która ma w swych zasobach określone leki.
CaroMont Regional Medical Center to szpital wyposażony w 435 łóżek dla pacjentów, posiadający 96 wózków reanimacyjnych zawierających zestawy ratunkowe, a także kilkadziesiąt niezależnych zestawów ratunkowych w lokalizacjach stacjonarnych – każdy wypełniony od 20 do 50 lekami lub innymi przedmiotami, potrzebnymi do ratowania pacjenta w nagłym przypadku, np. wylewu.
Po każdym ogłoszeniu wycofania leku wewnętrzna apteka szpitalna musi określić, czy używa danego leku, a jeśli tak, to musi zlokalizować go i usunąć, aby mieć pewność, że nie został podany żadnemu pacjentowi.
Część leków przechowywanych jest we wspomnianych wcześniej wózkach reanimacyjnych ulokowanych w różnych punktach szpitala. Pracownicy apteki muszą odnaleźć te wózki, otworzyć każdy zaklejony zestaw, sprawdzić i usunąć kitwycofany lek, zwrócić zestawy do apteki, żeby zostały ponownie uzupełnione, zaklejone i umieszczone na wózku. Jest to bardzo czasochłonny proces, ale szpitalowi udało się go wyeliminować dzięki zainstalowaniu systemu radiowej identyfikacji.
Rozwiązanie RFID składa się z drukarek Zebra Technologies, czytników UHF RFID wbudowanych w stacje RFID skanujące zestawy i pasywnych tagów UHF RFID przyczepianych do leków i do spakowanych zestawów leków.
Technologia RFID daje pracownikom szpitalnej apteki możliwość łatwego sprawdzenia, czy dany zestaw zawiera wycofane leki, a także, jakie są to leki, dzięki prostemu sprawdzeniu w oprogramowaniu Kit Check. Instalacja systemu wyeliminowała potrzebę ręcznego przeszukiwania każdego wózka po wycofaniu leku i zapewniła szybką identyfikację wycofanych leków.
Wdrożenie systemu RFID w szpitalu CaroMont przebiegło wyjątkowo szybko – szpitalna apteka oznakowałakit-4 większość leków używanych w zestawach w ciągu około dwóch dni.
Od momentu wdrożenia systemu RFID pracownik apteki szpitalnej skanuje kod kreskowy danego leku, potem drukuje etykietę RFID zaprogramowaną unikalnym numerem na drukarce Zebra R110 xi4. Etykietę przykleja do opakowania z lekiem, a powiązane ze sobą dane (ID etykiety i kod kreskowy leku) są przechowywane w oprogramowaniu na serwerze szpitala i dostępne dla pracowników. Drukarka programuje i drukuje etykietę RFID także dla każdego zestawu, aby identyfikować jego kategorię, np. zestaw pierwszej pomocy w przypadku udaru dla dorosłego mężczyzny. Gdy leki są spakowane w określony zestaw, jest on umieszczany w stacji skanującej, która ma wbudowany czytnik RFID. Czytnik odczytuje wszystkie tagi i przesyła dane do oprogramowania na PC. Oprogramowanie określa, czy odczytane z leków etykiety pasują do wymagań danego zestawu. Wyniki są zapisywane i jeśli w zestawie czegoś brakuje lub znajduje się w nim niewłaściwy lek, wyświetlany jest alarm.
kit-3Skanowanie zestawu trwa pojedyncze minuty, w przeciwieństwie do wcześniejszych ponad 20 minut, które były potrzebne do ręcznego sprawdzenia, czy właściwe leki zostały zapakowane do zestawu. Poprawnie spakowany zestaw jest umieszczany na wózku i wysyłany do właściwego oddziału szpitalnego.
Gdy szpital dostaje informację o wycofaniu leku, pracownik szpitala wpisuje jego numer seryjny do oprogramowania, które identyfikuje, czy ten lek znajduje się w którymś ze spakowanych zestawów, wyszczególniając takie zestawy i wózki, na których się znajdują. Pracownicy muszą następnie odnaleźć podany wózek i zestaw, zabrać go do apteki i usunąć wycofany lek.
Przed wdrożeniem systemu RFID pracownicy musieli sprawdzić każdy wózek w każdym departamencie, wzrokowo identyfikując zestawy, które mogą zawierać wycofany lek, otworzyć i zajrzeć do środka. Zestaw potem musiał być ponownie zaklejony, nawet jeśli nie zawierał wycofanego leku. Zajmowało to kilkanaście godzin lub dni, aby sprawdzić wszystkie zestawy. Z rozwiązaniem RFID reakcja na wycofanie została zredukowana z 20-30 godzin do około 2 godzin. Technologia RFID umożliwiła także bardziej efektywny proces uzupełniania zestawów po tym, gdy zostały użyte – przy użyciu stacji skanującej, która identyfikuje, co zostało wykorzystane. System RFID ułatwia także identyfikację i zastępowanie w zestawach leków, którym upłynął termin użycia.
Rozwiązanie RFID zredukowało ręczne procesy, zredukowało ilość pracy potrzebnej do wykonania zadań, pomogło wyeliminować błędy w zestawach, co polepszyło bezpieczeństwo pacjentów.

W artykule wykorzystano publikację będącą własnością RFID Journal LLC.
Copyright RFID Journal LLC. Reprinted with permission. Tekst źródłowy.

Jesteś zainteresowany tym lub podobnym rozwiązaniem? Skontaktuj się z nami!

Kontakt

Poznaj inspirujące  wdrożenia RFID:

Load More Posts
2017-02-02T23:00:03+01:00