Kontrola noży w zakładzie mięsnym

Strona główna/Produkcja, Wdrożenia na świecie/Kontrola noży w zakładzie mięsnym

Zagwarantowanie, że wszystkie narzędzia, które są wnoszone na produkcję, opuszczą ją po zakończeniu danej zmiany oraz  zostaną oczyszczone i naostrzone, to duże wyzwanie dla zakładu zajmującego się przetwarzaniem mięsa.
RFID-zakłady-miesne
Pracownicy zajmujący się obróbką mięsa wchodzą na teren zakładu, gdzie mięso jest krojone i pakowane, z zestawem niezbędnych narzędzi do krojenia. Noże i inne narzędzia do cięcia muszą być często wymieniane i codziennie ostrzone. Nóż, który został w obszarze roboczym, gdy pracownik skończył zmianę, stanowi zagrożenie dla całej produkcji. Jeśli nie zostanie wyczyszczony, a będzie ponownie użyty następnego dnia, może zanieczyścić mięso i spowodować ogromne straty.
Dodatkowo wiele zakładów przetwórstwa mięsnego boryka się z problemem kradzieży. Pracownicy po prostu nie oddają wszystkich noży, których używali, albo zwracają noże innego pracownika, a nie swoje. Zastępowanie brakujących narzędzi w dużym zakładzie to znaczny koszt w ciągu roku.
Odpowiadając na potrzeby swoich klientów, niemiecki producent sztućców Friedr. Dick opracował rozwiązanie znane jako Knifeinspector.
Rozwiązanie wykorzystuje technologię radiowej identyfikacji. W uchwyty noży producenta zostały wbudowane tagi UHF RFID, zaprogramowane unikalnymi numerami ID, dzięki czemu każdy nóż jest unikalnie identyfikowany. Tagami RFID zostały także oznakowane identyfikatory pracowników.
W rozwiązaniu wykorzystano czytniki RFID firm Kathrein i Nordic ID, które mogą być zainstalowane w wejściu/wyjściu do/z zakładu, przy stanowiskach czyszczenia i ostrzenia lub w innych pożądanych lokalizacjach, aby śledzić oznakowane narzędzia w zakładzie przetwórczym.
Z rozwiązaniem Knifeinspector przetwórcy mięsa mogą śledzić, który pracownik przyniósł dane narzędzia na produkcję, czy zabrał je wszystkie z powrotem na koniec zmiany i czy noże zostały wyczyszczone i naostrzone przed użyciem.
Klienci firmy chcieli, żeby każdy pracownik był odpowiedzialny za własny zestaw narzędzi, w ten sposób mieliby pewność, że zabierze swoje narzędzia z produkcji, odda je do czyszczenia i ostrzenia, a nie zostawi komuś do używania albo zabrania do domu.
Rozwiązanie opracowane przez firmę Friedr. Dick zdecydował się zastosować jeden z dużych niemieckich zakładów przetwórstwa mięsnego.
W wejściach/wyjściach do/z zakładu zainstalowano czytniki RFID. Zainstalowano je także w kilku innych punktach, m.in. w obszarze szlifierskim. Oprogramowanie zostało umieszczone na serwerze firmy.
Przed rozpoczęciem pracy pracownik podchodzi do stanowiska wydawania narzędzi, wyposażonego w czytnik RFID, żeby uzyskać potrzebny zestaw – kosz z drucianej siatki wypełniony nożami oznakowanymi tagami RFID. Otrzymany zestaw narzędzi wraz z własnym identyfikatorem RFID pracownik kładzie na czytniku. Wszystkie numery ID z narzędzi z tego zestawu zostają powiązane z numerem ID identyfikatora należącego do pracownika.
Aby wejść na produkcję, pracownik przechodzi przez bramkę z czytnikiem RFID, gdzie umieszcza swój zestaw narzędzi w pobliżu wbudowanego w nią czytnika. System rejestruje wszystkie narzędzia i potwierdza ich status. W razie jakichś nieprawidłowości, np. wykrycia noża, który nie powinien znaleźć się na produkcji, na ekranie komputera wyświetla się powiadomienie o błędzie.
Po zakończeniu zmiany pracownik ponownie umieszcza zestaw narzędzi w pobliżu czytnika. Jeśli oprogramowanie wykryje, że jakiegoś noża brakuje, wzbudza alarm w lokalizacji, gdzie odczyt miał miejsce, lub wysyła wiadomość mailową lub smsową do kierownictwa. Narzędzia są następnie przenoszone do stanowiska mycia, a potem do stanowiska szlifowania, wyposażone w czytniki RFID, które odczytując narzędzia na danym stanowisku, aktualizują ich status w oprogramowaniu.
Rozwiązanie przewiduje także możliwość wykorzystania ręcznych czytników RFID do okresowych kontroli stanów, do sprawdzania statusu konkretnego narzędzia, do monitorowania czasu życia narzędzi.
Wdrożenie technologii RFID daje zakładom przetwórstwa mięsnego pewność, że wszelkie procedury związane z właściwym utrzymaniem narzędzi zostały zachowane. Przenosi odpowiedzialność za konkretne narzędzia na konkretnego pracownika, do którego są przypisane, co sprawia, że pracownicy bardziej dbają o narzędzia i pilnują, żeby nie zginęły.

W artykule wykorzystano publikację będącą własnością RFID Journal LLC.
Copyright RFID Journal LLC. Reprinted with permission. Tekst źródłowy.

Jesteś zainteresowany tym lub podobnym rozwiązaniem? Skontaktuj się z nami!

Kontakt

Poznaj inspirujące  wdrożenia RFID:

Load More Posts
2017-08-24T10:27:54+02:00