RFID eliminuje błędy w wysyłkach

Strona główna/Wdrożenia na świecie/Logistyka/RFID eliminuje błędy w wysyłkach

Klaipėdos Baldai to litewski producent mebli dostarczający meble do sklepów IKEA. Firma sprzedaje miesięcznie wyroby o wartości 7,5 milionów dolarów. Towary są eksportowane do sklepów IKEA poza granice Litwy. Wysyłane są z magazynu firmy o powierzchni 20 000 metrów kwadratowych.
Firma zainteresowała się technologią RFID, aby ponieść efektywność kompletacji i procesów wysyłki dużych objętościowo zamówień.
Towary są standardowo spakowane w jednostki złożone z niepołączonych elementów różnych produktów, które wyglądają podobnie. Dodatkowo wysyłki często składają się z palet z wymieszanym asortymentem, przez co upewnienie się, czy nie ma żadnych błędów w załadunku, jest dość trudne. Skutkuje to błędami w wysyłce – brakiem zamówionego produktu lub produktami niewłaściwymi.
Pomyłki w wysyłce stanowiły główny problem firmy. Klaipėdos Baldai zatrudniła więc menadżera załadunku, który był odpowiedzialny za sprawdzenie każdego zamówienia dostarczonego do bramy załadunkowej przez kierowcę wózka widłowego, zanim zostanie załadowane na samochód dostawczy. Pomimo tego błędy wciąż miały miejsce. Firma otrzymywała 2–3 skargi miesięcznie od sklepów IKEA, wskazujące błędy w wysyłce. Te błędy były kosztowne dla firmy – po pierwsze wymagały dodatkowej wysyłki naprawiającej błędy, a po drugie źle wpływały na ocenę firmy i satysfakcję klienta.
Aby wyeliminować te błędy i podnieść efektywność wysyłki przy jednoczesnym małym nakładzie pracy ręcznej, firma zdecydowała się przetestować technologię RFID.
Firma Auterpa, litewski integrator systemów, pilotażowo zainstalowała w jednej z czterech bram załadunkowych, jeden podłączony do laptopa czytnik firmy Caen RFID R4300P-ION. Testy odczytów trwały przez dwa–trzy tygodnie. Po pozytywnych wynikach testu nastąpiło pełne wdrożenie, które objęło instalację czytników Caen RFID na rampach załadunkowych we wszystkich bramach magazynu.
litwObecnie, gdy IKEA składa zamówienie na określone produkty, oprogramowanie SAP generuje listę z jego szczegółami. Pracownicy gromadzą odpowiednie elementy każdego zamawianego produktu i pakują je w pudło umieszczane na przenośniku taśmowym. Na końcu przenośnika znajduje się paleta, na której umieszcza się pudło. Po skompletowaniu pracownik owija paletę folią i przyczepia tag UHF RFID Smartrac ShortDipole do zewnętrznej warstwy folii. Pracownik używa terminala ręcznego Nordic ID Morphic, aby powiązać numer ID taga z kodem kreskowym spakowanego produktu i stworzyć zapis w oprogramowaniu SAP. Zapisywane są także dane pracownika, który kompletował paletę.
Spakowane na palecie produkty zwykle przechowuje się w magazynie przez kilka dni, do czasu, kiedy pozostałe części zamówienia są wyprodukowane. Kiedy wszystkie palety są gotowe, komputer na wózku widłowym wskazuje operatorowi, które z nich mają być zabrane i do której bramy powinny być dostarczone. Operator zabiera palety i wiezie je do właściwej bramy, gdzie czytnik RFID odczytuje numery ID tagów z każdej palety. Czytnik wysyła te informacje do systemu SAP, który porównuje numer ID każdej palety z zamówieniem obsługiwanym przez daną bramę, upewniając się, że wszystkie palety są poprawne. W przypadku gdy załadowano niewłaściwą paletę albo którejś brakuje, oprogramowanie wyświetla alarm na komputerze wózka widłowego, wskazując problem. Operator wózka może naprawić problem, usuwając niewłaściwą paletę lub dodając brakującą. W ten sposób oprogramowanie zapobiega błędom w wysyłce.
Dodatkowo system zapewnia firmie automatyczne dane o produktach, które zostały wysłane do określonego sklepu z informacją, kiedy to miało miejsce. Te dane mogą być przesłane do sklepu, gdy ten prosi o informacje o realizacji zamówienia, albo mogą służyć do udowodnienia, co zostało wysłane i kiedy.
System RFID wyeliminował przypadki roszczeń z powodów błędów w wysyłce. Zapewnił także dane w czasie rzeczywistym o tym, co dzieje się w bramach załadunkowych – które ciężarówki są ładowane, a które już zostały załadowane.
System także dostarczył danych dla produkcji. Oznakowane tagiem RFID towary są automatycznie dodawane do stanu, wiadomo więc dokładnie, jakie są stany i czy można zakończyć produkcję.
Od wdrożenia systemu firma nie otrzymała żadnej skargi dotyczącej pomylonych palet lub błędów w załadunku.

W artykule wykorzystano publikację będącą własnością RFID Journal LLC.
Copyright RFID Journal LLC. Reprinted with permission. Tekst źródłowy.

Jesteś zainteresowany tym lub podobnym rozwiązaniem? Skontaktuj się z nami!

Kontakt

Poznaj inspirujące  wdrożenia RFID:

Load More Posts
2017-02-02T22:28:16+01:00