Identyfikacja… siana – RFID w rolnictwie

Strona główna/Wdrożenia na świecie/Rolnictwo/Identyfikacja… siana – RFID w rolnictwie

Możliwość śledzenia i identyfikacji produktu w całym łańcuchu dostaw daje gwarancję jego bezpieczeństwa i jakości. Zapewnienie tej możliwości pomaga w budowaniu przewagi konkurencyjnej firmy, niezależnie od branży, w której działa.

siano

Harvest Tec to firma oferująca urządzenia i produkty dla rolników. Aby pomóc swoim klientom w łatwiejszym śledzeniu ich produktów, promuje rozwiązanie zbudowane z tagów UHF RFID przyczepianych do siana w procesie prasowania w bele, stacjonarnych czytników RFID montowanych na pojeździe i ręcznych czytników RFID używanych przez dystrybutorów, które umożliwiają
identyfikację pojedynczej beli siana.

Harvest Tec zaczął rozwijać system w 2010 roku. Rozwiązanie jest skierowane do producentów siana, dystrybutorów i kupujących – do wszystkich, którzy mogą czerpać korzyści z dostępu do danych dotyczących pojedynczej beli siana, jej typu i jakości. Bez technologii RFID kupujący czy dystrybutor ma niewielką kontrolę nad jakością i pochodzeniesiano 4m beli siana. Bele wyglądają podobnie, ale nie są takie same. Niektóre utworzone są z siana niskiej jakości, mają duży procent wilgotności albo zawierają chemikalia, nawóz, których dany kupujący chciałby uniknąć. Dodatkowo pojedyncze bele mogą być niewidoczne, w sytuacji gdy przechowuje się je w większej ilości i wysyła od dystrybutora do klienta. Gdy przy rozładunku okaże się, że pojedyncza bela jest złej jakości, np. zbyt mokra, klient może odmówić przyjęcia produktu. Dla sprzedawcy upewnienie się, że każda bela pasuje do kategorii żądanej przez kupującego (wiek, użyty nawóz itp.) może być trudne, ponieważ wiele bel transportuje się na samochodach dostawczych i przemieszcza w obrębie firmy, zanim zostaną sprzedane. Rozwiązanie oferowane przez Harvest Tec ma zwiększyć widzialność każdej beli, tak aby każdy uczestnik łańcucha dostaw mógł identyfikować produkt, z którym ma do czynienia.

siano 3 Technologii RFID używa się najpierw do identyfikacji siana na polu podczas zbioru. Prasa zwijająca i owijarka do beli jest wyposażona w moduł znakujący RFID, zawierający czytnik ThingMagic Mercury5Me (M5e). Do znakowania beli stosuje się etykietę Alien Technology ALN 9640 Squiggle. Moduł znakujący RFID o wymiarach 42 x 42 x 76 cm montuje się na szczycie komory zwijającej, do modułu wkłada się rolkę z 850 sztukami samoprzylepnych plastikowych tagów. Gdy bela wychodzi z komory dwa ramiona modułu znakującego podnoszą szpagat, którym owijana jest bela, i przyczepiają taga RFID do beli. Typowa bela ma wymiary 60 x 120 x 60 cm. Po wypchnięciu z komory przechodzi pod anteną RFID umieszczoną w tylnej części komory i wtedy następuje kodowanie różnych informacji w pamięci taga, tj. numeru seryjnego beli, średniej wilgotności (wykrytej przez czujnik), używanych środków ochrony roślin, nazwy pola, wagi beli, pozycji z GPS. Kiedy dystrybutor otrzymuje bele (czasem jest to ta sama firma, która produkuje, a czasem inna), przepuszcza je przez bramkę RFID i dzięki temu ma dostęp do wszystkich informacji zapisanych w tagu. Dystrybutor może także nabyć czytnik, który montuje się na wózku widłowym transportującym bele. Służy on identyfikowania beli w czasie ich przenoszenia. W ten sposób dystrybutor zyskuje wiedzę o belach, które otrzymuje, przemieszcza lub przygotowuje do sprzedania i ma opcję odmowy przyjęcia albo odseparowania uszkodzonej beli. Te informacje gwarantują, że klient otrzyma bele o określonej wartości i nie będzie się skarżył.

Producentom system RFID umożliwia zbieranie danych o różnicach miedzy belami na różnych polach, np. w wadze, co ułatwia im lepsze zarządzanie uprawami i ich nawożeniem. Z systemu korzysta 120 producentów siana, głównie w USA, a w Australii i Europie system jest testowany.

W artykule wykorzystano publikację będącą własnością RFID Journal LLC.
Copyright RFID Journal LLC. Reprinted with permission. Tekst źródłowy.

Jesteś zainteresowany tym lub podobnym rozwiązaniem? Skontaktuj się z nami!

Kontakt

Poznaj inspirujące  wdrożenia RFID:

Load More Posts
2017-02-02T23:44:51+01:00