Company

Company2019-06-02T19:28:39+02:00

The rfid.zone portal inspires – RFID Solutions effectively implements

O nas

Zespół RFID Solutions tworzą entuzjaści technologii RFID. Współdziałamy z największymi firmami branży RFID, uczestniczymy w największych wydarzeniach związanych z tą technologią takich jak RFID Journal Live! w Orlando, jesteśmy na bieżąco ze wszystkimi zmianami i nowościami, które pojawiają się na rynku RFID. Jesteśmy praktykami i ekspertami RFID. Skutecznie wdrażamy projekty dla różnych gałęzi biznesu.
Nasze kompetencje obejmują:
 
* dobór urządzeń wraz z ich montażem, konfiguracją i uruchomieniem;
* dobór i dostawy tagów RFID, programowanie i nadruk;
* własne oprogramowanie.
 
Jesteśmy także producentem własnych urządzeń RFID, tagów RFID oraz etykiet.

Wierzymy, że właściwie wdrożony system RFID poprawi i uprości wszystkie te procesy w firmie, w których będzie wykorzystywany. Nasz zespół to połączenie różnorodnych umiejętności, wielopłaszczyznowej edukacji i doświadczenia zawodowego – to wszystko chcemy oddać Państwu do dyspozycji, w celu stworzenia nowej jakości działania Państwa firmy. Połączyło nas przekonanie o tym że RFID jest obecne w naszej teraźniejszości i będzie współtworzyć naszą przyszłość.

RFID Solutions tworzą ludzie z wieloletnim doświadczeniem w zarządzaniu firmą i z doświadczeniem w logistyce, posiadający wiedzę techniczną, wiedzę o funkcjonowaniu procesów firmowych, technicy, programiści, graficy, doradcy klienta. Wszyscy razem dbamy o to aby Państwa kontakty i doświadczenia z naszą firmą były jak najbardziej satysfakcjonujące.

Oto niektórzy z nas, najczęściej mających bezpośredni kontakt z Państwem:

Robert Bąk

Założyciel i prezes RFID Solutions. 7 lat w branży radiowej identyfikacji. Z wykształcenia inżynier Politechniki Wrocławskiej, Wydziału Elektroniki i Telekomunikacji. W latach 90-tych –  założyciel i wiceprezes Action Wrocław – dystrybutora branży IT. Przez wiele lat Dyrektor Logistyki Action S.A. Absolwent wielu kursów, m.in. Business Harvard University, stale poszerzający swoją wiedzę. Zainteresowania: RFID, lotnictwo, fotografowanie przyrody.

Tomasz Grzegorek – inżynier systemów

Od 1998 r. Kierownik Przyjęć Lyreco. Od 2004 r w Action S.A. – Administrator WMS, wspólnie z działem IT praca i stworzenie a następnie wdrażanie zautomatyzowanego WMS, współuczestnik wdrożenia systemu automatyki firmy Schafer w magazynie Action. Od 2009 pracował w Zespole Analityków Logistycznych przy usprawnianiu procesów. Zapalony alpinista, był m.in. na Muztagh Ata -7300 m n.p.m., nie wyobrażający sobie życia bez wyjazdów w góry.

Dariusz Smorawski – inżynier aplikacji

Od 2011 roku z RFID Solutions. Doświadczony programista, elektronik, automatyk. Wcześniej związany z Action S.A., menedżer procesów  kontroli towaru i wysyłki oraz kierownik sekcji utrzymania ruchu zautomatyzowanego magazynu. Zainteresowania: RFID, piłka nożna, siatkówka.

Monika Bąk – account manager

Od 2011 związana z RFID Solutions. Z wykształcenia prawnik i administratywista (Uniwersytet Wrocławski). W latach 2001- 2003 specjalista do spraw nadzoru nad samorządem terytorialnym w Wydziale Prawnym Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu, w latach 2003-2005 – specjalista do spraw windykacji w Action Wrocław sp. z o.o. lata 2006 – 2009– specjalista ds. produktu Tyco Healthcare Ltd (UK). Nie wyobraża sobie życia bez książek – literatura popularna, z naciskiem na współczesną, sensacyjną i s-f.

Who we are

The RFID Solutions team is made up of RFID technology enthusiasts. We cooperate with the largest RFID companies, we participate in the largest events related to this technology, such as RFID Journal Live! in Orlando, we are up to date with all the changes and new products that appear on the RFID market. We are practitioners and RFID experts. We successfully implement projects for various branches of business.
Our competences include:

* selection of devices with their assembly, configuration and commissioning;
* selection and delivery of RFID tags, programming and printing;
* own software.

We are also a producer of our own RFID devices, RFID tags and labels.
We believe that properly implemented RFID system will improve and simplify all these processes in the company in which it will be used. Our team is a combination of various skills, multi-level education and professional experience – we want to give you all this to create a new quality of your company’s operations. We have been joined by the conviction that RFID is present in our present and will co-create our future.

RFID Solutions is made up of people with many years of experience in company management and experience in logistics, having technical knowledge, knowledge about the functioning of company processes, technicians, programmers, graphic designers, customer advisors. Together, we make sure that your contacts and experiences with our company are as satisfying as possible.

Here are some of us who most often have direct contact with you:

Kontakt

tel. +48 (22) 25 018 25
e-mail: biuro@rfidsolutions.pl
ul. Królewicza Jakuba 97, 02-956  Warszawa

Jesteśmy do Państwa dyspozycji  w godzinach  9:00 – 16:00

Recent Posts

RFID Solutions

biuro@rfidsolutions.pl

Phone: 22 2501825