Monitorowanie pracowników w elektrowni jądrowej

Strona główna/Wdrożenia na świecie/Bezpieczeństwo/Monitorowanie pracowników w elektrowni jądrowej

Monitorowanie lokalizacji pracownika jest szczególnie istotne, gdy pracuje on w potencjalnie niebezpiecznych warunkach i gdy ewakuacja  jest bardzo realna.
Zastosowanie technologii RFID umożliwia sprawowanie automatycznej kontroli nad miejscem przebywania pracowników. Odczyt indywidualnego numeru taga RFID, przypisanego do danego pracownika w danej strefie, identyfikuje go niepowtarzalnie i daje pewną informację o jego obecności.
atomElektrownia jądrowa w Qinshan wdrożyła system RFID oparty na pasywnych tagach i czytnikach UHF RFID, aby identyfikować lokalizację tysięcy pracowników przebywających w różnych strefach elektrowni, aby mieć dane o miejscu pobytu każdej osoby w razie zagrożenia, a także aby zabezpieczyć przed nieuprawnionymi osobami dostęp do stref chronionych.
Elektrownia Qinshan jest jedną z największych elektrowni jądrowych na świecie, z dziewięcioma reaktorami jądrowymi położonymi na obszarze 10 kilometrów kwadratowych. Każdego dnia przebywa tam około 7 tys. pracowników.
Chińskie regulacje wymagają, aby na terenie elektrowni było możliwe kontrolowania lokalizacji poszczególnych osób na wypadek konieczności ewakuacji. Standardowo kontrola taka jest sprawowana przy użyciu ręcznych procesów. Wyznacza się grupę menadżerów ds. sytuacji kryzysowych, z których każdy jest przypisany do kontrolowania określonego miejsca zbiórki/obszaru. W razie konieczności ewakuacji pracownicy są liczeni w punkcie zbiórki i wywożeni z zagrożonego terenu autobusami.
Menadżer zapisuje lub odznacza na liście każdego pracownika, który się pojawił w punkcie zbiórki. To powolny proces, a także podatny na błędy, jako że nie uwzględnia tych, którzy mogą wejść na dany obszar, ale nie stawią się w punkcie zbiórki.
Teren elektrowni składa się z czterech odrębnych zakładów. Każdy zakład jest podzielony na cztery, pięć stref, każda o powierzchni jednego kilometra kwadratowego. W pierwszej fazie wdrożenia w jednym zakładzie zainstalowano 30 czytników Impinj R420. Umieszczono je w kluczowych punktach, takich jak wejścia do strefy i obszarów niebezpiecznych. Do 30 czytników podłączono 100 anten RFID, aby zyskać pewność, że każdy tag RFID zostanie odczytany.
Podczas projektowania systemu wyzwaniem okazało się znalezienie odpowiedniego taga RFID. Po pierwsze, musiał być bez problemu odczytywany w tłumie innych tagów i osób podczas zbiorowego przekraczania bramy. Po drugie, czytani mieli być nie tylko pracownicy poruszający się pieszo, ale także ci wywożeni z terenu elektrowni autobusami w czasie ewakuacji, czyli system miał odczytywać tag w poruszającym się autobusie. Przetestowano wiele gotowych rozwiązań, ale żadne nie oferowało wymaganej czułości. W końcu zastosowano tag specjalnie zaprojektowany na potrzeby tego projektu, który oferował dobre odczyty w tłumie ludzi i dał się odczytać przez okno jadącego autobusu.
Do tej pory na terenie elektrowni zainstalowano 100 czytników RFID. Oprogramowanie pozwala na zarządzanie danymi i wyświetla lokalizację każdej osoby na mapie.
Każdy pracownik otrzymał kartę zawierającą tag RFID, zawieszoną na smyczy. Oprogramowanie przechowuje indywidualny numer ID z taga, imię i nazwisko, stanowisko, a także informację o strefach, do których pracownik ma prawo wchodzić. Czytniki w wejściu do danej strefy odczytują numer ID każdego pracownika, zaznaczając w systemie, że się pojawił.
W ten sam sposób są kontrolowani odwiedzający elektrownię – otrzymują tymczasową kartę RFID, z którą są powiązane ich dane.
Pracownicy, przemieszczając się po terenie, są odczytywani przez rozmieszczone w różnych punktach czytniki RFID, a z każdym odczytem ich lokalizacja jest aktualizowana. Ochrona elektrowni na ekranie widzi w czasie rzeczywistym dane z terenu całej elektrowni. Gdy nieuprawniona osoba wkracza do danej strefy, włącza się alarm.
W razie niebezpieczeństwa pracownicy i goście mają stawić się w najbliższym punkcie zbiórki, gdzie menadżer sprawdzi, kto się pojawił, i da instrukcję do dalszych kroków. Następnie będą wywiezieni poza teren elektrowni lub do innej strefy albo wrócą do pracy, jeśli alarm okaże się fałszywy.
Pracownicy i goście opuszczają teren elektrowni autobusem. Czytniki na trasach wyjściowych odczytują tagi z odległości do 15 metrów w poruszającym się autobusie. A oprogramowanie aktualizuje dane.
Pracownicy w departamencie ochrony mogą zobaczyć, kto przebywa w określonej strefie, patrząc na mapę. Dla każdej strefy wyświetla się liczba osób przebywających tam w danym momencie.
System RFID przyniósł elektrowni wiele korzyści: przede wszystkim dostarczył informacji o pracownikach przebywających na terenie elektrowni w czasie rzeczywistym. Wszystkie dane zbiera się automatycznie, a więc są wolne od błędów popełnianych przy ręcznych procesach.
Wiadomo dokładnie, ilu pracowników przebywa w danej strefie,  można szybko reagować na nieuprawnione wejścia. W sytuacjach niebezpiecznych wiadomo, ilu pracowników opuściło teren elektrowni, a ilu wciąż tam pozostaje i może potrzebować pomocy. Dodatkowo elektrownia znalazła jeszcze jedno zastosowanie dla systemu RFID – służy on do automatycznego kontrolowania czasu pracy pracowników, dostarcza precyzyjnych danych o godzinie rozpoczęcia i zakończenia pracy, a więc o liczbie godzin do rozliczenia.

W artykule wykorzystano publikację będącą własnością RFID Journal LLC.
Copyright RFID Journal LLC. Reprinted with permission. Tekst źródłowy.

Jesteś zainteresowany tym lub podobnym rozwiązaniem? Skontaktuj się z nami!

Kontakt

Poznaj inspirujące  wdrożenia RFID:

Load More Posts
2017-02-02T23:23:28+01:00